ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 83.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 79.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน