ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 86.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 84.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 84.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 84.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป. เชียงราย เขต 1 82.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 81.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 78.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. เชียงราย เขต 1 78.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน