ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน