ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 6  
10 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน