ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 84.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 83.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 76.64 เงิน 7  
8 โรงเรียนมารีย์รักษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 71.64 เงิน 8  
9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 68.98 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน