ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. เชียงราย เขต 1 90.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 88.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 86.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 84.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 83.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน