ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 42 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 36 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 34 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 34 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 34 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 34 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน