ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 53 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน