ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 42 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 31 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 29 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 24 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 23 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 11 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. เชียงราย เขต 1 7 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน