ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 97.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 73.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 62.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน