ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลศุภลักษณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 4
5 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 5
6 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 6
7 ร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 7
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 9
10 ห้วยเจริญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 10
11 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 11
12 บ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 12
13 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 13
14 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 14
15 บ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 15
16 บ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 4
5 บ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 5
6 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 249
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 5
6 บ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 6
7 บ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 7
8 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 8
9 ห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 9
10 บ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 10
11 บ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 6
7 มารีย์รักษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8
9 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9
10 บ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 11
12 บ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 12
13 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 13
14 บ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 14
15 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 15
16 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 4
5 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 5
6 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 6
7 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 147
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 4
5 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. เชียงราย เขต 1 90.75 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 88.25 ทอง 4
5 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 86.50 ทอง 5
6 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 86.25 ทอง 6
7 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7
8 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 85.75 ทอง 8
9 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85.25 ทอง 9
10 บ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 84.25 ทอง 10
11 บ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 83.75 ทอง 11
12 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 4
5 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 5
6 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 6
7 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 7
8 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 5
6 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 4
5 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อทอง สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 5
6 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 5
7 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 5
8 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 8
9 บ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 9
10 อนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 9
11 บ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 6
7 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 7
8 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 182
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 4
5 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4
5 เชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 6
7 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 9
10 บ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 10
11 อนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 11
12 บ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 12
13 บ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 13
14 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 14
15 บ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 15
16 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 16
17 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 4
5 เวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 5
6 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน