สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 17 9 4 30 31 9 5 0 45
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 10 8 10 28 22 9 3 2 34
3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 8 6 6 20 18 12 6 6 36
4 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 7 7 6 20 21 6 8 6 35
5 บ้านห้วยหมากเอียก 6 1 1 8 10 4 0 1 14
6 ดอยลานพิทยา 5 4 1 10 15 3 1 1 19
7 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 4 5 2 11 14 2 5 5 21
8 บ้านปางขอน 4 2 0 6 7 1 0 2 8
9 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 4 1 2 7 9 1 2 0 12
10 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 3 5 0 8 9 11 7 5 27
11 บ้านหัวดอย 3 4 0 7 9 5 2 4 16
12 บ้านป่าซาง 3 0 5 8 10 4 2 2 16
13 บ้านห้วยชมภู 3 0 3 6 6 2 6 7 14
14 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 3 0 1 4 6 4 4 2 14
15 บ้านร่องปลาขาว 2 5 1 8 9 2 0 0 11
16 บ้านปงเคียน 2 3 1 6 7 1 3 3 11
17 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 2 2 0 4 9 2 7 6 18
18 ผาขวางวิทยา 2 2 0 4 4 1 0 3 5
19 สหศาสตร์ศึกษา 2 1 1 4 5 2 1 0 8
20 บ้านโป่งเกลือ 2 1 1 4 5 1 1 0 7
21 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 2 1 0 3 4 11 6 0 21
22 บ้านขัวแคร่ 2 1 0 3 3 1 0 1 4
23 บ้านทุ่งหลวง 2 1 0 3 3 0 0 2 3
24 แม่มอญวิทยา 2 0 2 4 9 0 3 4 12
25 บ้านหนองหม้อ 2 0 1 3 5 2 3 3 10
26 แม่ยาววิทยา 1 5 4 10 9 5 0 0 14
27 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1 4 4 9 9 7 5 2 21
28 บ้านดอน 1 3 4 8 8 10 6 4 24
29 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1 2 8 11 11 10 2 0 23
30 บ้านปางคึก 1 2 2 5 2 1 5 3 8
31 บ้านปุยคำ 1 2 1 4 4 2 1 1 7
32 บ้านกกน้อยวิทยา 1 2 0 3 3 0 2 3 5
33 อนุบาลดงมหาวัน 1 1 3 5 3 3 2 2 8
34 มารีย์รักษ์ 1 1 2 4 3 6 1 2 10
35 บ้านห้วยห้างป่าสา 1 1 1 3 2 1 4 3 7
36 บ้านห้วยแม่ซ้าย 1 1 0 2 4 2 0 0 6
37 บ้านโป่งฮึ้ง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
38 บ้านโป่งน้ำตก 1 1 0 2 2 1 0 0 3
39 บ้านเมืองชุม 1 0 3 4 6 5 2 0 13
40 เชียงรายวิทยาคม 1 0 1 2 5 0 1 2 6
41 บ้านจะคือ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
42 อนุบาลเวียงชัย 1 0 0 1 2 10 2 1 14
43 ร่องเบ้อวิทยา 1 0 0 1 2 1 1 2 4
44 บ้านดอยฮาง 1 0 0 1 1 1 1 2 3
45 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 0 2 4 6 7 10 3 3 20
46 บ้านป่าสักไก่ 0 2 2 4 6 1 0 2 7
47 บ้านหนองบัวแดง 0 2 1 3 3 0 0 2 3
48 บ้านน้ำลัด 0 2 0 2 5 2 1 0 8
49 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 2 0 2 3 3 3 4 9
50 เวียงแก้ววิทยา 0 1 2 3 4 4 5 2 13
51 บ้านเวียงชัย 0 1 1 2 2 1 1 3 4
52 ห้วยพลูพิทยา 0 1 0 1 3 3 7 3 13
53 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 1 0 1 3 2 2 1 7
54 บ้านโล๊ะป่าห้า 0 1 0 1 2 5 1 0 8
55 บ้านสันต้นขาม 0 1 0 1 2 3 1 1 6
56 บ้านร่องเผียว 0 1 0 1 2 0 0 3 2
57 บ้านโป่งพระบาท 0 1 0 1 1 8 1 2 10
58 บ้านเวียงกลาง 0 1 0 1 1 4 2 1 7
59 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 1 0 1 1 0 2 2 3
60 บ้านเวียงกือนา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
61 อนุบาลหัวฝาย 0 1 0 1 0 3 1 0 4
62 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 1 0 1 0 1 0 2 1
63 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 0 1 0 0 1
64 บ้านรวมมิตร 0 0 5 5 5 3 3 5 11
65 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 0 0 1 1 3 0 1 2 4
66 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 1 4
67 บ้านโป่ง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
68 อนุบาลห้วยสัก 0 0 1 1 1 2 0 5 3
69 บ้านหัวดง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
70 บ้านถ้ำผาตอง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
71 บ้านป่ายางมน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
72 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 1 1 1 0 2 1 3
73 บ้านปางริมกรณ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
74 บ้านป่าซางเหนือ 0 0 1 1 0 3 5 3 8
75 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
76 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 2 2 4
77 บ้านช่องลม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
78 บ้านเวียงเดิม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
79 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
80 บ้านแม่กรณ์ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
81 บ้านริมลาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
82 ร่องหวาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
83 บ้านจอเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 อนุบาลศุภลักษณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 บ้านป่ายางหลวง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
86 บ้านสมานมิตร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
87 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านนางแลใน 0 0 0 0 0 6 1 2 7
89 บ้านดอยงาม 0 0 0 0 0 5 1 2 6
90 บ้านโป่งช้าง 0 0 0 0 0 4 2 4 6
91 บ้านป่าบง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
92 บ้านป่าแหย่ง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
93 บ้านร่องบัวลอย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
94 บ้านห้วยขม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
95 บ้านร่องห้า 0 0 0 0 0 1 3 0 4
96 บ้านปางลาว 0 0 0 0 0 1 2 2 3
97 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
98 บ้านนางแล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
99 บ้านป่าก๊อ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
100 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
101 ศิริวัฒนาเชียงราย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
102 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
103 ธารทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
104 บ้านชัยพฤกษ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านศรีเวียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านค่ายเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
108 บ้านจำบอน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 บ้านโป่งนาคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 121 119 107 347 412 273 189 164 874