สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 19 9 4 32 33 10 6 0 49
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 11 10 10 31 24 10 3 2 37
3 บ้านห้วยหมากเอียก 9 4 1 14 16 4 0 1 20
4 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 8 8 6 22 23 7 8 6 38
5 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 8 6 6 20 18 12 6 6 36
6 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 7 5 2 14 17 2 5 5 24
7 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 6 3 4 13 14 4 2 0 20
8 บ้านหัวดอย 5 5 2 12 12 7 2 4 21
9 ดอยลานพิทยา 5 4 1 10 15 3 1 1 19
10 บ้านทุ่งหลวง 5 1 0 6 6 0 0 2 6
11 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 4 5 0 9 10 11 7 5 28
12 บ้านปงเคียน 4 4 2 10 11 2 3 3 16
13 บ้านปางขอน 4 2 0 6 7 1 0 2 8
14 บ้านห้วยชมภู 3 1 3 7 7 3 6 7 16
15 บ้านป่าซาง 3 0 5 8 10 4 2 2 16
16 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 3 0 2 5 8 5 4 2 17
17 บ้านร่องปลาขาว 2 5 1 8 9 2 0 0 11
18 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 2 4 4 10 10 7 5 2 22
19 บ้านดอน 2 3 4 9 8 10 7 5 25
20 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 2 2 0 4 9 2 8 6 19
21 ผาขวางวิทยา 2 2 0 4 4 1 0 3 5
22 บ้านโป่งเกลือ 2 1 1 4 5 2 1 0 8
23 สหศาสตร์ศึกษา 2 1 1 4 5 2 1 0 8
24 บ้านขัวแคร่ 2 1 1 4 4 1 1 1 6
25 บ้านห้วยแม่ซ้าย 2 1 0 3 5 2 0 0 7
26 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 2 1 0 3 4 12 6 0 22
27 แม่มอญวิทยา 2 0 2 4 10 1 3 4 14
28 บ้านหนองหม้อ 2 0 1 3 5 2 3 3 10
29 แม่ยาววิทยา 1 5 4 10 9 5 0 0 14
30 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1 2 8 11 11 10 2 0 23
31 บ้านปางคึก 1 2 3 6 3 1 5 3 9
32 บ้านปุยคำ 1 2 1 4 4 2 1 1 7
33 บ้านน้ำลัด 1 2 0 3 7 3 2 0 12
34 บ้านโล๊ะป่าห้า 1 2 0 3 4 5 2 0 11
35 บ้านกกน้อยวิทยา 1 2 0 3 3 0 2 3 5
36 อนุบาลดงมหาวัน 1 1 3 5 3 3 2 2 8
37 มารีย์รักษ์ 1 1 2 4 3 6 1 2 10
38 บ้านห้วยห้างป่าสา 1 1 1 3 2 1 4 3 7
39 บ้านโป่งฮึ้ง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
40 อนุบาลเวียงชัย 1 1 0 2 2 11 2 1 15
41 บ้านดอยฮาง 1 1 0 2 2 2 1 2 5
42 บ้านโป่งน้ำตก 1 1 0 2 2 1 0 0 3
43 บ้านเมืองชุม 1 0 3 4 6 5 2 0 13
44 เชียงรายวิทยาคม 1 0 1 2 5 0 1 2 6
45 บ้านนางแลใน 1 0 1 2 2 8 2 2 12
46 บ้านจะคือ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 บ้านช่องลม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
48 บ้านเวียงเดิม 1 0 0 1 2 4 2 0 8
49 ร่องเบ้อวิทยา 1 0 0 1 2 1 1 2 4
50 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 0 2 4 6 7 10 3 3 20
52 บ้านป่าสักไก่ 0 2 2 4 6 1 0 2 7
53 บ้านหนองบัวแดง 0 2 1 3 3 0 0 2 3
54 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 2 0 2 3 3 3 4 9
55 บ้านบ่อทอง 0 2 0 2 2 1 1 1 4
56 บ้านรวมมิตร 0 1 5 6 5 4 3 5 12
57 เวียงแก้ววิทยา 0 1 2 3 4 4 5 2 13
58 บ้านเวียงชัย 0 1 1 2 2 1 1 3 4
59 ห้วยพลูพิทยา 0 1 0 1 4 3 9 3 16
60 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 1 0 1 3 2 2 1 7
61 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 1 0 1 3 1 2 0 6
62 บ้านเวียงกลาง 0 1 0 1 2 5 2 1 9
63 บ้านสันต้นขาม 0 1 0 1 2 3 1 1 6
64 บ้านร่องเผียว 0 1 0 1 2 0 0 3 2
65 บ้านโป่งพระบาท 0 1 0 1 1 8 1 2 10
66 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 1 0 1 1 0 2 2 3
67 บ้านเวียงกือนา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
68 อนุบาลหัวฝาย 0 1 0 1 0 3 1 0 4
69 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 1 0 1 0 1 0 2 1
70 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 0 1 0 0 1
71 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 0 0 2 2 4 0 1 2 5
72 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 1 4
73 บ้านโป่ง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
74 บ้านสมานมิตร 0 0 1 1 2 0 1 1 3
75 บ้านป่าซางเหนือ 0 0 1 1 1 3 6 3 10
76 อนุบาลห้วยสัก 0 0 1 1 1 2 1 5 4
77 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 1 1 1 1 2 1 4
78 บ้านหัวดง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
79 บ้านถ้ำผาตอง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
80 บ้านป่ายางมน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
81 บ้านปางริมกรณ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
82 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
83 บ้านแม่กรณ์ 0 0 0 0 2 1 2 2 5
84 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 2 2 4
85 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
86 บ้านห้วยขม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
87 บ้านริมลาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
88 ร่องหวาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
89 บ้านจอเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
90 อนุบาลศุภลักษณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 บ้านป่ายางหลวง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
92 บ้านดอยงาม 0 0 0 0 0 5 1 2 6
93 บ้านโป่งช้าง 0 0 0 0 0 4 2 4 6
94 บ้านป่าก๊อ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
95 บ้านป่าบง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
96 บ้านป่าแหย่ง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
97 บ้านร่องบัวลอย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
98 บ้านร่องห้า 0 0 0 0 0 1 3 0 4
99 บ้านปางลาว 0 0 0 0 0 1 2 2 3
100 บ้านนางแล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
101 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
102 ศิริวัฒนาเชียงราย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
103 ธารทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
104 บ้านชัยพฤกษ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านศรีเวียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านค่ายเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
108 บ้านจำบอน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 บ้านโป่งนาคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 150 137 118 405 473 298 201 165 972