สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 31 9 5 0 45
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 22 9 3 2 34
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 21 6 8 6 35
4 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 18 12 6 6 36
5 ดอยลานพิทยา 15 3 1 1 19
6 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 14 2 5 5 21
7 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 11 10 2 0 23
8 บ้านป่าซาง 10 4 2 2 16
9 บ้านห้วยหมากเอียก 10 4 0 1 14
10 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 9 11 7 5 27
11 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 9 7 5 2 21
12 บ้านหัวดอย 9 5 2 4 16
13 แม่ยาววิทยา 9 5 0 0 14
14 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 9 2 7 6 18
15 บ้านร่องปลาขาว 9 2 0 0 11
16 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 9 1 2 0 12
17 แม่มอญวิทยา 9 0 3 4 12
18 บ้านดอน 8 10 6 4 24
19 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 7 10 3 3 20
20 บ้านปงเคียน 7 1 3 3 11
21 บ้านปางขอน 7 1 0 2 8
22 บ้านเมืองชุม 6 5 2 0 13
23 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 6 4 4 2 14
24 บ้านห้วยชมภู 6 2 6 7 14
25 บ้านป่าสักไก่ 6 1 0 2 7
26 บ้านรวมมิตร 5 3 3 5 11
27 บ้านหนองหม้อ 5 2 3 3 10
28 สหศาสตร์ศึกษา 5 2 1 0 8
29 บ้านน้ำลัด 5 2 1 0 8
30 บ้านโป่งเกลือ 5 1 1 0 7
31 เชียงรายวิทยาคม 5 0 1 2 6
32 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 4 11 6 0 21
33 เวียงแก้ววิทยา 4 4 5 2 13
34 บ้านปุยคำ 4 2 1 1 7
35 บ้านห้วยแม่ซ้าย 4 2 0 0 6
36 ผาขวางวิทยา 4 1 0 3 5
37 บ้านโป่งฮึ้ง 4 1 0 0 5
38 มารีย์รักษ์ 3 6 1 2 10
39 ห้วยพลูพิทยา 3 3 7 3 13
40 บ้านหนองบัวผาบ่ม 3 3 3 4 9
41 อนุบาลดงมหาวัน 3 3 2 2 8
42 บ้านห้วยขี้เหล็ก 3 2 2 1 7
43 บ้านขัวแคร่ 3 1 0 1 4
44 บ้านกกน้อยวิทยา 3 0 2 3 5
45 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 3 0 1 2 4
46 บ้านทุ่งหลวง 3 0 0 2 3
47 บ้านหนองบัวแดง 3 0 0 2 3
48 อนุบาลเวียงชัย 2 10 2 1 14
49 บ้านโล๊ะป่าห้า 2 5 1 0 8
50 บ้านสันต้นขาม 2 3 1 1 6
51 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 2 2 0 1 4
52 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 2 2 0 0 4
53 บ้านปางคึก 2 1 5 3 8
54 บ้านห้วยห้างป่าสา 2 1 4 3 7
55 บ้านเวียงชัย 2 1 1 3 4
56 ร่องเบ้อวิทยา 2 1 1 2 4
57 บ้านโป่งน้ำตก 2 1 0 0 3
58 บ้านโป่ง 2 1 0 0 3
59 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 2 0 2 2 4
60 บ้านร่องเผียว 2 0 0 3 2
61 บ้านจะคือ 2 0 0 0 2
62 บ้านช่องลม 2 0 0 0 2
63 บ้านโป่งพระบาท 1 8 1 2 10
64 บ้านเวียงกลาง 1 4 2 1 7
65 บ้านเวียงเดิม 1 2 2 0 5
66 อนุบาลห้วยสัก 1 2 0 5 3
67 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 2 0 0 3
68 บ้านหัวดง 1 1 2 0 4
69 บ้านดอยฮาง 1 1 1 2 3
70 บ้านแม่กรณ์ 1 1 1 2 3
71 บ้านริมลาว 1 1 1 0 3
72 ร่องหวาย 1 1 1 0 3
73 บ้านถ้ำผาตอง 1 1 0 1 2
74 บ้านป่ายางมน 1 1 0 0 2
75 บ้านจอเจริญ 1 1 0 0 2
76 อนุบาลศุภลักษณ์ 1 1 0 0 2
77 บ้านป่าอ้อดอนชัย 1 0 2 2 3
78 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 2 1 3
79 บ้านป่ายางหลวง 1 0 2 0 3
80 บ้านสมานมิตร 1 0 1 1 2
81 บ้านเวียงกือนา 1 0 1 0 2
82 บ้านปางริมกรณ์ 1 0 1 0 2
83 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
84 บ้านนางแลใน 0 6 1 2 7
85 บ้านดอยงาม 0 5 1 2 6
86 บ้านโป่งช้าง 0 4 2 4 6
87 บ้านป่าซางเหนือ 0 3 5 3 8
88 อนุบาลหัวฝาย 0 3 1 0 4
89 บ้านป่าบง 0 2 1 1 3
90 บ้านป่าแหย่ง 0 2 1 0 3
91 บ้านร่องบัวลอย 0 2 0 1 2
92 บ้านห้วยขม 0 2 0 0 2
93 บ้านร่องห้า 0 1 3 0 4
94 บ้านปางลาว 0 1 2 2 3
95 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 1 2 0 3
96 บ้านนางแล 0 1 2 0 3
97 บ้านป่าก๊อ 0 1 2 0 3
98 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 2 0 3
99 ศิริวัฒนาเชียงราย 0 1 1 2 2
100 บ้านบ่อทอง 0 1 1 1 2
101 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 1 0 2 1
102 ธารทิพย์ 0 1 0 1 1
103 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 1 0 0 1
104 บ้านชัยพฤกษ์ 0 1 0 0 1
105 บ้านศรีเวียง 0 1 0 0 1
106 ห้วยเจริญวิทยา 0 1 0 0 1
107 บ้านค่ายเจริญ 0 0 1 1 1
108 บ้านจำบอน 0 0 1 1 1
109 บ้านโป่งนาคำ 0 0 1 0 1
รวม 412 273 189 164 1,038