หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 25 55 37
2 005 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 7 11 8
3 006 โรงเรียนดอยลานพิทยา 24 55 35
4 010 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 8 19 12
5 011 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 8 18 9
6 012 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 2 2 2
7 013 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 2 4 2
8 014 โรงเรียนบ้านจะคือ 4 27 10
9 015 โรงเรียนบ้านจำบอน 3 5 4
10 017 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 1 1 1
11 016 โรงเรียนบ้านช่องลม 6 16 9
12 018 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 6 14 6
13 019 โรงเรียนบ้านดอน 38 68 43
14 020 โรงเรียนบ้านดอยงาม 8 13 8
15 021 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 7 17 11
16 022 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 51 116 79
17 023 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 3 10 5
18 024 โรงเรียนบ้านทรายงาม 0 0 0
19 026 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 1 10 3
20 027 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 49 97 70
21 028 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 9 16 13
22 025 โรงเรียนบ้านท่าสาย 0 0 0
23 030 โรงเรียนบ้านนางแล 4 7 5
24 029 โรงเรียนบ้านนางแลใน 14 26 19
25 031 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 2 2 2
26 032 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 14 30 23
27 033 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 5 7 7
28 035 โรงเรียนบ้านปง 0 0 0
29 034 โรงเรียนบ้านปงเคียน 25 57 38
30 037 โรงเรียนบ้านปางขอน 11 25 16
31 038 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 20 18
32 039 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 2 4 3
33 040 โรงเรียนบ้านปางลาว 6 7 5
34 050 โรงเรียนบ้านปุยคำ 8 14 8
35 036 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 5 10 5
36 041 โรงเรียนบ้านป่าซาง 23 36 31
37 042 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 18 42 18
38 043 โรงเรียนบ้านป่าบง 5 20 8
39 044 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 3 12 5
40 045 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 4 7 5
41 046 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 5 14 7
42 047 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 15 36 15
43 049 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 9 12 9
44 048 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 3 9 6
45 059 โรงเรียนบ้านผาลั้ง 0 0 0
46 060 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 0 0 0
47 064 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 28 43 30
48 069 โรงเรียนบ้านริมลาว 4 7 4
49 065 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 8 9 8
50 066 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 12 37 23
51 068 โรงเรียนบ้านร่องห้า 4 5 4
52 067 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 6 10 8
53 076 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 1 1 1
54 077 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 4 11 5
55 078 โรงเรียนบ้านสันกลาง 0 0 0
56 080 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 7 17 12
57 079 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 53 103 76
58 082 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 13 27 21
59 081 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 6 11 8
60 083 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 13 29 19
61 093 โรงเรียนบ้านหัวดง 7 19 8
62 094 โรงเรียนบ้านหัวดอย 36 93 57
63 084 โรงเรียนบ้านห้วยขม 3 6 6
64 085 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 9 20 9
65 086 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 45 32
66 088 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 1
67 087 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 3 3
68 091 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 22 54 35
69 092 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 10 19 11
70 089 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 8 20 16
71 090 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 32 52 43
72 061 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 13 28 17
73 072 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 10 18 14
74 073 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 12 4
75 074 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 7 8 8
76 075 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 9 17 9
77 062 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 9 25 14
78 063 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 50 125 69
79 052 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 8 6
80 053 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 10 15 11
81 054 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 1 2 2
82 055 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 5 12 8
83 056 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 3 3 3
84 057 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 14 20 16
85 058 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 5 8 6
86 051 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 9 26 16
87 070 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 23 49 35
88 071 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 12 26 21
89 096 โรงเรียนผาขวางวิทยา 9 24 15
90 101 โรงเรียนร่องหวาย 3 8 5
91 100 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 10 13 11
92 110 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 19 34 22
93 109 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 1 1 1
94 112 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 10 26 18
95 113 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 34 60 40
96 121 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 5 12 8
97 120 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 10 16 12
98 122 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 4 12 8
99 111 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 58 168 93
100 115 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 25 89 37
101 116 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 19 60 32
102 117 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 26 60 39
103 104 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 10 20 16
104 103 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 16 30 18
105 098 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 22 57 35
106 099 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 16 24 19
107 002 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 11 6
108 009 โรงเรียนธารทิพย์ 2 5 3
109 097 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 12 27 15
110 102 โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท 0 0 0
111 105 โรงเรียนศิริวัฒนาเชียงราย 4 5 4
112 106 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 8 15 11
113 107 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 23 68 27
114 114 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 0 0 0
115 118 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 3 5 4
116 119 โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก 0 0 0
117 004 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 8 21 11
118 095 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 6 10 6
119 123 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 0 0 0
120 007 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 0 0 0
121 008 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1 2 0
122 108 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 33 64 44
123 001 โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต 0 0 0
รวม 1359 2962 1879
4841

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]