หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 58 33 67.35% 10 20.41% 6 12.24% 0 0% 49
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 53 24 61.54% 10 25.64% 3 7.69% 2 5.13% 39
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 51 23 52.27% 7 15.91% 8 18.18% 6 13.64% 44
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 50 18 42.86% 12 28.57% 6 14.29% 6 14.29% 42
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 49 17 58.62% 2 6.9% 5 17.24% 5 17.24% 29
6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 22 16 76.19% 4 19.05% 0 0% 1 4.76% 21
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา 24 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 25 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
9 โรงเรียนบ้านหัวดอย 36 12 48% 7 28% 2 8% 4 16% 25
10 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 23 11 47.83% 10 43.48% 2 8.7% 0 0% 23
11 โรงเรียนบ้านปงเคียน 25 11 57.89% 2 10.53% 3 15.79% 3 15.79% 19
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 33 10 30.3% 11 33.33% 7 21.21% 5 15.15% 33
13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 25 10 41.67% 7 29.17% 5 20.83% 2 8.33% 24
14 โรงเรียนบ้านป่าซาง 23 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
15 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 22 10 55.56% 1 5.56% 3 16.67% 4 22.22% 18
16 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 16 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
17 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 32 9 36% 2 8% 8 32% 6 24% 25
18 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านดอน 38 8 26.67% 10 33.33% 7 23.33% 5 16.67% 30
20 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 23 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 2 10.53% 19
21 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 34 7 30.43% 10 43.48% 3 13.04% 3 13.04% 23
22 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 7 30.43% 3 13.04% 6 26.09% 7 30.43% 23
23 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 14 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
24 โรงเรียนบ้านปางขอน 11 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
25 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 13 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
26 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 15 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
27 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
28 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 28 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 5 29.41% 17
29 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 13 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
30 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
31 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
34 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 26 4 18.18% 12 54.55% 6 27.27% 0 0% 22
35 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 12 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
36 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 16 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 2 13.33% 15
37 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 19 4 21.05% 3 15.79% 9 47.37% 3 15.79% 19
38 โรงเรียนบ้านปุยคำ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
39 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
40 โรงเรียนผาขวางวิทยา 9 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
41 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 10 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
43 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 12 3 25% 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 13 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 13
45 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
46 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 12
48 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 8 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
51 โรงเรียนบ้านช่องลม 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 19 2 12.5% 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
53 โรงเรียนบ้านนางแลใน 14 2 14.29% 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 9 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
58 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
59 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 10 2 20% 1 10% 4 40% 3 30% 10
61 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 9 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
62 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
63 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 10 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
64 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
68 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
69 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 6 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
70 โรงเรียนบ้านจะคือ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 14 1 8.33% 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
73 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 18 1 7.69% 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 13
74 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 10 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 9
75 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านห้วยขม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านหัวดง 7 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านริมลาว 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนร่องหวาย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
82 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 9 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
86 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านดอยงาม 8 0 0% 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 8
90 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 10 0 0% 4 40% 2 20% 4 40% 10
91 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านป่าบง 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 8 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนบ้านร่องห้า 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านปางลาว 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
98 โรงเรียนบ้านนางแล 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
100 โรงเรียนศิริวัฒนาเชียงราย 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
101 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
102 โรงเรียนธารทิพย์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
108 โรงเรียนบ้านจำบอน 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
109 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]