สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 164
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5
6 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5
7 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 7
8 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 8
9 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 9
10 บ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 10
11 บ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
12 ศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
13 สามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสบแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
4 บ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
5 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านต่อเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 4
5 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 5
6 บ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 328
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 330
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 339
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 5
6 บ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 6
7 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7
8 บ้านแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7
9 บ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
10 บ้านเฮาะวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 4
5 สามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 4
5 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 5
6 บ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 6
7 อินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 6
8 บ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 8
9 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 9
10 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง 4
5 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง 5
6 บ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 6
7 บ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 7
8 บ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 8
9 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 9
10 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 10
11 บ้านแม่ตะละเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 11
12 บ้านเฮาะวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 4
5 บ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 5
6 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 5
7 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
4 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
5 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 4
5 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 5
6 บ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 6
7 บ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 8
9 บ้านเฮาะวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
10 สามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่แฮใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 4
5 บ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 5
6 บ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
7 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.75 เงิน 4
5 บ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.25 เงิน 5
6 บ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 6
7 บ้านขุนแม่นาย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.50 ทอง 4
5 บ้านห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5
6 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.50 เงิน 6
7 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7
8 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 8
9 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 8
10 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.75 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.75 เงิน 4
5 บ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.50 เงิน 5
6 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 6
7 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67.50 ทองแดง 7
8 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
9 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.75 เงิน 4
5 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 4
5 บ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 5
6 บ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 6
7 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 7
8 บ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 8
9 บ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 4
5 บ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 5
6 บ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 6
7 บ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 7
8 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 8
9 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน