สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยทราย 8 9 4 21 17 4 1 2 22
2 อินทนนท์วิทยา 8 6 0 14 16 1 1 2 18
3 บ้านกองแขก 7 5 4 16 16 2 2 0 20
4 บ้านสบเตี๊ยะ 7 5 3 15 15 3 1 7 19
5 บ้านแม่นาจร 7 4 6 17 15 6 2 0 23
6 ศรีจอมทอง 7 3 0 10 9 1 1 0 11
7 บ้านแม่ซา 7 2 0 9 11 3 0 4 14
8 บ้านแม่หงานหลวง 6 4 5 15 14 3 0 4 17
9 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 5 4 0 9 11 3 1 2 15
10 บ้านแม่แฮเหนือ 5 3 3 11 11 2 3 5 16
11 บ้านปางหินฝน 5 2 1 8 13 1 0 4 14
12 บ้านเนินวิทยา 5 2 1 8 8 0 1 0 9
13 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 5 1 1 7 7 1 0 0 8
14 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 4 6 1 11 13 3 1 1 17
15 บ้านสองธาร 4 0 0 4 4 0 0 0 4
16 ชุมชนตำบลท่าผา 3 1 1 5 7 2 0 0 9
17 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 3 1 1 5 5 1 0 0 6
18 ราชประชานุเคราะห์ 31 3 1 1 5 4 1 0 0 5
19 บ้านห้วยส้มป่อย 3 1 0 4 4 2 0 0 6
20 บ้านแม่สอย 2 4 2 8 11 4 0 1 15
21 บ้านปางเกี๊ยะ 2 4 1 7 9 8 3 3 20
22 บ้านแม่ปาน 2 3 1 6 8 4 0 0 12
23 บ้านขุนกลาง 2 2 3 7 7 1 2 1 10
24 บ้านวังน้ำหยาด 2 2 1 5 5 2 0 1 7
25 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2 1 2 5 6 3 0 0 9
26 บ้านขุนแม่รวม 2 1 1 4 8 1 1 1 10
27 บ้านโม่งหลวง 2 1 1 4 5 3 2 1 10
28 บ้านแม่เอาะ 2 1 0 3 5 1 1 2 7
29 บ้านขุนแปะ 2 0 3 5 9 3 0 0 12
30 บ้านสบแปะ 2 0 1 3 4 1 1 0 6
31 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
32 บ้านทุ่งยาว 1 6 1 8 11 0 0 0 11
33 บ้านปางอุ๋ง 1 3 4 8 8 1 0 2 9
34 ณัทชวิทย์ 1 3 1 5 4 1 0 1 5
35 บ้านแม่ปอน 1 3 0 4 6 3 0 0 9
36 บ้านแม่ศึก 1 3 0 4 6 0 0 0 6
37 บ้านนาฮ่อง 1 2 1 4 6 3 2 0 11
38 บ้านแม่แดดน้อย 1 1 2 4 6 1 0 0 7
39 บ้านแม่วาก 1 1 1 3 4 3 0 0 7
40 บ้านแม่มะลอ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
41 สามัคคีสันม่วง 1 1 1 3 1 3 2 0 6
42 บ้านขุนแตะ 1 1 0 2 3 4 0 0 7
43 บ้านทุ่งแก 1 1 0 2 3 2 0 1 5
44 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1 1 0 2 3 1 1 1 5
45 บ้านพุย 1 1 0 2 2 4 1 0 7
46 บ้านสบแม่รวม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
47 บ้านต่อเรือ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
48 บ้านจันทร์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านแม่หอย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 ป่ากล้วยพัฒนา 1 0 5 6 4 5 0 0 9
51 บ้านใหม่สารภี 1 0 3 4 5 4 1 0 10
52 บ้านโรงวัว 1 0 1 2 4 2 0 1 6
53 วัดพุทธนิมิตร 1 0 0 1 2 1 2 1 5
54 บ้านแม่แฮใต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
55 บ้านบนนา 1 0 0 1 1 3 0 0 4
56 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
57 บ้านแม่ตูม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านขุนแม่หยอด 0 2 2 4 2 5 0 3 7
59 บ้านห้วยม่วง 0 2 1 3 4 5 2 1 11
60 บ้านผาละปิ 0 2 1 3 4 2 0 0 6
61 บ้านแจ่มหลวง 0 2 1 3 4 0 1 1 5
62 บ้านท่าข้าม 0 2 1 3 3 0 0 1 3
63 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 0 1 2 3 2 2 3 2 7
64 บ้านเมืองอาง 0 1 2 3 1 5 1 2 7
65 บ้านแปะ 0 1 1 2 3 0 0 1 3
66 บ้านแปะสามัคคี 0 1 0 1 3 1 0 0 4
67 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 0 1 0 1 2 3 2 0 7
68 บ้านข่วงเปาใต้ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านสบวาก 0 0 1 1 4 2 1 0 7
71 บ้านเมืองกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 บ้านทัพ 0 0 0 0 3 0 0 2 3
73 บ้านห้วยสะแพด 0 0 0 0 2 2 0 0 4
74 บ้านอมเม็ง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
75 บ้านขุนยะ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
76 บ้านท่าหลุก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
77 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
78 บ้านหนองคัน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
79 บ้านขุนแม่นาย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
80 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 0 0 0 0 1 1 0 1 2
81 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
82 บ้านแม่ตะละเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
83 บ้านผานัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 บ้านห้วยผา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
86 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
87 บ้านนากลาง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
88 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านปากทางท่าลี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 บ้านเฮาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 บ้านหาดนาค 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 152 128 83 363 430 161 50 64 641