หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 10 15 13
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 9 16 12
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 6 19 10
4 004 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 0 0 0
5 010 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 7 22 15
6 012 โรงเรียนบ้านกองแขก 23 51 30
7 011 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 2 4 3
8 015 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 14 25 19
9 014 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 3 7 5
10 022 โรงเรียนบ้านขุนยะ 4 8 5
11 016 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 7 17 13
12 018 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 12 19 15
13 017 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 0 0 0
14 019 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 4 5 4
15 020 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 11 22 17
16 021 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 13 30 15
17 013 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 3 5 3
18 024 โรงเรียนบ้านจันทร์ 2 6 4
19 023 โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 0 0 0
20 026 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 3 5 4
21 027 โรงเรียนบ้านทัพ 5 10 6
22 032 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 12 28 20
23 031 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 7 15 10
24 030 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 3 7 5
25 028 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 6 11 10
26 029 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 4 9 6
27 034 โรงเรียนบ้านนากลาง 3 4 4
28 033 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 0 0 0
29 035 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 11 27 17
30 036 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 9 13 11
31 038 โรงเรียนบ้านบนนา 4 17 7
32 039 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 10 18 12
33 041 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 18 43 30
34 043 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 21 47 36
35 042 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 2 2 2
36 040 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 23 48 35
37 046 โรงเรียนบ้านผานัง 2 7 3
38 047 โรงเรียนบ้านผาละปิ 6 16 9
39 049 โรงเรียนบ้านพุย 7 19 13
40 048 โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 1 1 1
41 074 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 9 18 11
42 079 โรงเรียนบ้านสบวาก 7 8 7
43 076 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 29 56 37
44 075 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 8 16 11
45 077 โรงเรียนบ้านสบแปะ 6 6 6
46 078 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 4 8 5
47 080 โรงเรียนบ้านสองธาร 5 11 5
48 081 โรงเรียนบ้านสามสบ 0 0 0
49 082 โรงเรียนบ้านหนองคัน 5 9 8
50 093 โรงเรียนบ้านหาดนาค 1 2 2
51 083 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 24 49 37
52 084 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 4 5 4
53 086 โรงเรียนบ้านห้วยปู 3 6 5
54 085 โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 0 0 0
55 087 โรงเรียนบ้านห้วยผา 3 5 4
56 088 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 13 17 13
57 089 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 8 19 12
58 090 โรงเรียนบ้านห้วยยา 0 0 0
59 092 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 4 10 6
60 091 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 6 18 11
61 095 โรงเรียนบ้านอมขูด 0 0 0
62 096 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 4 7 6
63 037 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 9 15 13
64 050 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 1 2 1
65 051 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 10 24 14
66 097 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 4 4 4
67 025 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 12 16 14
68 045 โรงเรียนบ้านแปะ 4 5 5
69 044 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 4 5 4
70 052 โรงเรียนบ้านแม่ซา 20 39 31
71 055 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 3 5 4
72 056 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 2 6 4
73 057 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 27 63 43
74 058 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 11 19 13
75 059 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 12 19 15
76 060 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 3 8 5
77 061 โรงเรียนบ้านแม่มุ 0 0 0
78 062 โรงเรียนบ้านแม่วาก 7 10 8
79 063 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 7 17 13
80 064 โรงเรียนบ้านแม่สอย 20 48 36
81 065 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 23 45 32
82 066 โรงเรียนบ้านแม่หอย 2 6 4
83 067 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 9 16 12
84 054 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 7 17 10
85 053 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 3 6 5
86 070 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 36 79 49
87 069 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 1 2 2
88 068 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 3 4 4
89 072 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 23 54 40
90 071 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 0 0 0
91 073 โรงเรียนบ้านโรงวัว 7 15 10
92 094 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 17 28 23
93 098 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 9 15 11
94 103 โรงเรียนวัดพระบาท 0 0 0
95 104 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 7 20 7
96 105 โรงเรียนศรีจอมทอง 12 18 13
97 107 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 15 22 16
98 109 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 19 44 32
99 111 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 20 42 33
100 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 25 40 27
101 006 โรงเรียนณัทชวิทย์ 7 10 7
102 106 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 0 0 0
103 108 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 2 3 3
104 110 โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงค์ 0 0 0
105 005 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 0 0 0
106 100 โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา 0 0 0
107 099 โรงเรียนพุทธนิมิตร(พระปริยัติ) 0 0 0
108 101 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา 0 0 0
109 102 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 5 12 9
110 007 โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านแม่ลอง 0 0 0
111 008 โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านใหม่สันติพัฒนา 0 0 0
รวม 838 1691 1190
2881

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]