หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 24 17 70.83% 4 16.67% 1 4.17% 2 8.33% 24
2 โรงเรียนบ้านกองแขก 23 16 80% 2 10% 2 10% 0 0% 20
3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 20 16 80% 1 5% 1 5% 2 10% 20
4 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 27 15 65.22% 6 26.09% 2 8.7% 0 0% 23
5 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 29 15 57.69% 3 11.54% 1 3.85% 7 26.92% 26
6 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 23 14 66.67% 3 14.29% 0 0% 4 19.05% 21
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 25 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
8 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 18 13 72.22% 1 5.56% 0 0% 4 22.22% 18
9 โรงเรียนบ้านแม่สอย 20 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
10 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 19 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
11 โรงเรียนบ้านแม่ซา 20 11 61.11% 3 16.67% 0 0% 4 22.22% 18
12 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 36 11 52.38% 2 9.52% 3 14.29% 5 23.81% 21
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 12 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 23 9 39.13% 8 34.78% 3 13.04% 3 13.04% 23
15 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนศรีจอมทอง 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
17 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
18 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
19 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 21 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
20 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
21 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 14 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
23 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
24 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
25 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
28 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
29 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 17 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 23 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
33 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 13 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านแม่วาก 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านสบวาก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านโรงวัว 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนบ้านผาละปิ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านสบแปะ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
42 โรงเรียนณัทชวิทย์ 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 12 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
45 โรงเรียนบ้านสองธาร 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านทัพ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
51 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
52 โรงเรียนบ้านแปะ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
53 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 13 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10
56 โรงเรียนบ้านพุย 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
58 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
59 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านขุนยะ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
67 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านจันทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านแม่หอย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 10 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 15 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านบนนา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านหนองคัน 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
78 โรงเรียนบ้านห้วยปู 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านผานัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านห้วยผา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านนากลาง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
90 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
91 โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
92 โรงเรียนบ้านหาดนาค 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]