ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโค้งงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน