ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66.80 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 58.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 57.30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 55.50 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน