ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สะเต สพป. เชียงใหม่ เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตุงติง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาแตน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 42 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 41 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -  
10 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน