ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน