ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโค้งงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.60 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน