ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน