ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตีนตก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 5  
9 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน