ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่โขง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน