ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน