ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92.58 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาลใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78.65 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76.21 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75.65 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.32 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.32 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72.98 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน