ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.19 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน