ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน