ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน