ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 52 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน