ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 51 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านยางแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 35 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน