กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4
5 บ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 5
6 บ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 6
7 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านแม่ทัง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านตุงติง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 5
6 บ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 26 เข้าร่วม 6
7 ศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 26 เข้าร่วม 6
8 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 13 เข้าร่วม 8
9 บ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม
10 บ้านสบลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผาปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม
2 บ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 5
6 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 6
7 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4
5 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4
6 บ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 6
7 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 7
8 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 8
9 บ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 8
10 บ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 4
5 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 5
6 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 50.27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 29.27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 26.52 เข้าร่วม 4
5 บ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 16.54 เข้าร่วม 5
6 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม
7 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม
8 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.60 ทอง 4
5 บ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78.60 เงิน 6
7 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 7
8 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.60 เงิน 8
9 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 5
6 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79.30 เงิน 6
7 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 7
8 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77.60 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 4
5 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 5
6 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 45 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่หลองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 281
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 274
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 4
5 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 5
6 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 6
7 บ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 6
8 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 8
9 บ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 9
10 บ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 4
5 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 4
6 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 6
7 บ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน