สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 32 13 4 3 49
2 บ้านนาฟ่อน 31 5 0 0 36
3 ชุมชนบ้านอมก๋อย 18 3 2 1 23
4 บ้านบ่อหลวง 18 3 1 1 22
5 บ้านยางเปา 17 8 2 1 27
6 บ้านตุงลอย 17 6 1 0 24
7 บ้านอูตูม 14 9 3 2 26
8 บ้านห้วยน้ำขาว 14 7 1 2 22
9 บ้านบงตัน 14 4 1 0 19
10 บ้านแอ่นจัดสรร 14 4 0 4 18
11 บ้านพุย 13 1 1 1 15
12 ชุมชนบ้านใหม่ 13 1 0 0 14
13 บ้านนาเกียน 12 7 1 3 20
14 บ้านหลวง 11 10 3 4 24
15 บ้านแควมะกอก 11 8 8 3 27
16 บ้านแม่ต๋อม 11 2 3 1 16
17 บ้านกองลอย 10 11 2 3 23
18 บ้านโปง 10 10 3 2 23
19 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 10 6 2 3 18
20 ชุมชนบ้านดอยเต่า 10 3 1 1 14
21 บ้านยางครก 8 4 0 0 12
22 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 8 4 0 0 12
23 แม่โถวิทยาคม 8 2 4 1 14
24 บ้านเกาะหลวง 8 2 1 0 11
25 บ้านตาลเหนือ 8 1 1 0 10
26 ศูนย์อพยพแปลง 8 7 3 4 1 14
27 บ้านโท้งวิทยา 7 2 1 1 10
28 บ้านมูเซอ 7 1 1 2 9
29 บ้านแม่อ่างขาง 7 1 1 1 9
30 บ้านแม่งูด 6 9 7 4 22
31 บ้านทุ่งโป่ง 6 5 1 0 12
32 บ้านห้วยไม้หก 5 6 2 1 13
33 บ้านห้วยโค้ง 5 5 1 0 11
34 บ้านบ่อสลี 5 2 2 2 9
35 บ้านแม่ลานหลวง 5 2 1 0 8
36 บ้านโค้งงาม 5 1 1 0 7
37 บ้านวังลุง 5 0 2 1 7
38 บ้านแปลง 5 4 4 1 2 9
39 บ้านยางเปียง 4 2 5 3 11
40 ตรีมิตรวิทยา 4 2 2 0 8
41 บ้านตุงติง 4 2 1 0 7
42 บ้านผาปูน 4 1 3 0 8
43 บ้านแม่ตูบ 4 1 2 1 7
44 บ้านแม่อมลอง 4 1 0 1 5
45 บ้านซิแบร 4 1 0 1 5
46 บ้านแม่ลาย 3 1 2 1 6
47 บ้านผีปานเหนือ 3 1 1 0 5
48 บ้านทุ่ง 3 1 1 0 5
49 บ้านดงดำ 3 1 0 0 4
50 บ้านผาแตน 3 0 0 1 3
51 บ้านนาคอเรือ 3 0 0 1 3
52 บ้านแม่บวน 3 0 0 0 3
53 บ้านหนองผักบุ้ง 2 5 2 1 9
54 บ้านห่างหลวง 2 2 0 1 4
55 บ้านแม่หลองน้อย 2 2 0 0 4
56 บ้านหางดง 2 2 0 0 4
57 บ้านไร่ 2 1 3 0 6
58 บ้านตาลใต้ 2 1 0 1 3
59 บ้านแอ่นใหม่ 2 0 1 1 3
60 บ้านแม่สะนาม 2 0 1 0 3
61 บ้านสบลาน 2 0 0 1 2
62 บ้านดอกแดง 2 0 0 1 2
63 บ้านตีนตก 2 0 0 0 2
64 บ้านวังหลวง 2 0 0 0 2
65 บ้านห้วยหล่อดูก 1 5 2 1 8
66 บ้านแม่สะเต 1 3 1 1 5
67 บ้านเตียนอาง 1 3 1 0 5
68 บ้านวังกอง 1 3 0 0 4
69 บ้านห้วยปูลิง 1 2 1 0 4
70 บ้านงิ้วสูง 1 2 0 0 3
71 บ้านแม่โขง 1 2 0 0 3
72 บ้านนาไคร้ 1 1 2 0 4
73 บ้านดอยคำ 1 1 1 0 3
74 บ้านแม่ลายเหนือ 1 1 0 2 2
75 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 2 0 3
76 บ้านขุน 1 0 0 1 1
77 บ้านยางแก้ว 1 0 0 1 1
78 บ้านเด่นวิทยา 1 0 0 0 1
79 บ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 0 0 0 1
80 บ้านวังหม้อ 1 0 0 0 1
81 บ้านกองหิน 1 0 0 0 1
82 บ้านฉิมพลี 1 0 0 0 1
83 บ้านแม่ตื่น 1 0 0 0 1
84 บ้านทุ่งจำเริง 0 3 0 0 3
85 บ้านกิ่วลม 0 2 0 2 2
86 บ้านแปลง 2 0 2 0 0 2
87 ชุมชนบ้านแม่ทัง 0 1 0 0 1
88 บ้านห้วยฝาง 0 1 0 0 1
89 บ้านสันติสุข 0 0 1 0 1
90 บ้านใบหนา 0 0 1 0 1
รวม 506 234 106 74 920