หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 21 49 29
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 57 134 88
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 31 67 49
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 2 3 2
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 14 35 21
6 006 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 12 23 17
7 007 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 8 10 10
8 008 โรงเรียนบ้านกองลอย 26 76 33
9 009 โรงเรียนบ้านกองวะ 0 0 0
10 010 โรงเรียนบ้านกองหิน 2 4 3
11 011 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 5 9 6
12 015 โรงเรียนบ้านขุน 2 34 5
13 013 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 0 0 0
14 014 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 0 0 0
15 018 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 3 8 5
16 019 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1 3 1
17 020 โรงเรียนบ้านซิแบร 6 14 9
18 021 โรงเรียนบ้านดงดำ 4 10 4
19 022 โรงเรียนบ้านดอกแดง 4 11 6
20 023 โรงเรียนบ้านดอยคำ 3 7 5
21 026 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 11 25 17
22 025 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 4 14 7
23 027 โรงเรียนบ้านตีนตก 2 4 4
24 028 โรงเรียนบ้านตุงติง 7 25 10
25 029 โรงเรียนบ้านตุงลอย 26 79 45
26 031 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 3 5 3
27 032 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 11 9
28 033 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 3 8 4
29 034 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 3 1
30 035 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 14 22 18
31 039 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 6 14 8
32 041 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 36 70 51
33 038 โรงเรียนบ้านนาเกียน 23 57 38
34 040 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 4 14 9
35 037 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 25 54 41
36 042 โรงเรียนบ้านบงตัน 21 46 32
37 043 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 14 43 22
38 044 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 23 62 45
39 050 โรงเรียนบ้านผาจุก 0 0 0
40 052 โรงเรียนบ้านผาปูน 9 24 15
41 051 โรงเรียนบ้านผาแตน 4 10 6
42 053 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 5 11 7
43 054 โรงเรียนบ้านพุย 18 48 29
44 056 โรงเรียนบ้านมูเซอ 12 37 21
45 073 โรงเรียนบ้านยางครก 16 50 32
46 074 โรงเรียนบ้านยางเปา 29 61 39
47 075 โรงเรียนบ้านยางเปียง 15 28 21
48 072 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 2 2 2
49 077 โรงเรียนบ้านวังกอง 5 8 7
50 078 โรงเรียนบ้านวังลุง 9 22 13
51 079 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 1 3 2
52 080 โรงเรียนบ้านวังหลวง 2 6 2
53 081 โรงเรียนบ้านสบลาน 3 5 3
54 082 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1 3 1
55 083 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 0 0 0
56 084 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 10 20 15
57 085 โรงเรียนบ้านหลวง 34 61 46
58 086 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 0 0 0
59 093 โรงเรียนบ้านหางดง 5 11 8
60 094 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 5 7 5
61 088 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 25 66 36
62 089 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 4 19 8
63 090 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1 3 2
64 092 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 10 28 17
65 087 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 11 21 15
66 091 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 14 30 20
67 095 โรงเรียนบ้านอูตูม 28 61 44
68 012 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 12 24 16
69 024 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 3 4 3
70 030 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 5 12 8
71 016 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 31 55 44
72 046 โรงเรียนบ้านแปลง 2 3 5 3
73 047 โรงเรียนบ้านแปลง 5 12 30 20
74 058 โรงเรียนบ้านแม่งูด 30 66 42
75 060 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1 6 3
76 061 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 8 11 9
77 059 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 19 53 29
78 062 โรงเรียนบ้านแม่บวน 3 9 5
79 063 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 2 3 2
80 064 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 9 22 13
81 065 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 7 9 7
82 066 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 5 14 8
83 068 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 4 10 7
84 067 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 7 10 8
85 069 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 6 16 9
86 070 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 6 12 9
87 071 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 11 35 20
88 057 โรงเรียนบ้านแม่โขง 3 4 3
89 096 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 23 54 36
90 097 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 4 9 7
91 017 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 10 20 15
92 036 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 11 15 13
93 049 โรงเรียนบ้านโปง 27 45 36
94 048 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 0 0 0
95 045 โรงเรียนบ้านใบหนา 3 4 4
96 076 โรงเรียนบ้านไร่ 6 15 8
97 099 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 15 21 17
98 098 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 15 36 24
99 055 โรงเรียนฟ้าใส 0 0 0
100 100 โรงเรียนอนุบาลเรือนคำ 0 0 0
รวม 1009 2327 1501
3828

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 , น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.092-3514955 , น.ส.พานิชยา ยะมัง โทร.085-7169282
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]