หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 57 35 63.64% 13 23.64% 4 7.27% 3 5.45% 55
2 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 36 31 86.11% 5 13.89% 0 0% 0 0% 36
3 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 31 24 77.42% 4 12.9% 2 6.45% 1 3.23% 31
4 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 23 18 78.26% 3 13.04% 1 4.35% 1 4.35% 23
5 โรงเรียนบ้านยางเปา 29 17 60.71% 8 28.57% 2 7.14% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนบ้านตุงลอย 26 17 65.38% 8 30.77% 1 3.85% 0 0% 26
7 โรงเรียนบ้านหลวง 34 16 47.06% 10 29.41% 3 8.82% 5 14.71% 34
8 โรงเรียนบ้านบงตัน 21 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 21 16 76.19% 3 14.29% 1 4.76% 1 4.76% 21
10 โรงเรียนบ้านพุย 18 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
11 โรงเรียนบ้านอูตูม 28 14 50% 9 32.14% 3 10.71% 2 7.14% 28
12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 25 14 58.33% 7 29.17% 1 4.17% 2 8.33% 24
13 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 23 14 60.87% 5 21.74% 0 0% 4 17.39% 23
14 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนบ้านนาเกียน 23 12 52.17% 7 30.43% 1 4.35% 3 13.04% 23
16 โรงเรียนบ้านยางครก 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
17 โรงเรียนบ้านโปง 27 11 42.31% 10 38.46% 3 11.54% 2 7.69% 26
18 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 31 11 36.67% 8 26.67% 8 26.67% 3 10% 30
19 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 19 11 64.71% 2 11.76% 3 17.65% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนบ้านกองลอย 26 10 38.46% 11 42.31% 2 7.69% 3 11.54% 26
21 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 25 10 40% 8 32% 3 12% 4 16% 25
22 โรงเรียนบ้านแม่งูด 30 9 31.03% 9 31.03% 7 24.14% 4 13.79% 29
23 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 14 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
25 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
26 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 15 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
28 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 15 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
30 โรงเรียนบ้านมูเซอ 12 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
31 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
32 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านวังลุง 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านแปลง 5 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 14 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
38 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านยางเปียง 15 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 14
40 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านตุงติง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านผาปูน 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านซิแบร 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนบ้านหางดง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านดงดำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านผาแตน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
54 โรงเรียนบ้านแม่บวน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
56 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
57 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านวังกอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนบ้านไร่ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านดอกแดง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
62 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
63 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
64 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านสบลาน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
66 โรงเรียนบ้านตีนตก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านวังหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
71 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านแปลง 2 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านแม่โขง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านดอยคำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านขุน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
79 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
80 โรงเรียนบ้านกองหิน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
87 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านใบหนา 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 , น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.092-3514955 , น.ส.พานิชยา ยะมัง โทร.085-7169282
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]