ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 54.37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมะกับตองหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 43.75 เข้าร่วม 4
5 บ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 42.50 เข้าร่วม 5
6 กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 40.62 เข้าร่วม 6
7 วัดศรีสว่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 40 เข้าร่วม 7
8 วัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 38.75 เข้าร่วม 8
9 วัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 37.50 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 36.25 เข้าร่วม 10
11 ชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 34.37 เข้าร่วม 11
12 บ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 33.75 เข้าร่วม 12
13 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 33.12 เข้าร่วม 13
14 บ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 26.25 เข้าร่วม 14
15 บ้านห้วยตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 21.25 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยส้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาด(เขมวังส์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 94.25 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกองทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดช่างกระดาษ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.75 ทอง 4
5 บ้านเหล่าป่าฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.25 ทอง 5
6 วัดศรีดอนชัย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.25 ทอง 6
7 บ้านท้าวบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 7
8 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 7
9 วัดดงป่างิ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.25 ทอง 9
10 วัดวังขามป้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท้าวบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.75 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกองทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.25 ทอง 4
5 บ้านใหม่สวรรค์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.75 ทอง 5
6 บ้านม่วงพี่น้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.25 ทอง 6
7 วัดพญาชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 7
8 วัดศรีดอนชัย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 7
9 แม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.25 ทอง 9
10 บ้านหัวข่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80.50 ทอง 10
11 บ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79.50 เงิน 11
12 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.25 เงิน 12
13 วัดน้ำบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75.75 เงิน 13
14 บ้านทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -
15 วัดดอนชื่น สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -
16 วัดศรีล้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันทราย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 4
5 วัดวังขามป้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 5
6 ยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 6
7 บ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสันดอนมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63.25 ทองแดง 4
5 บ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -
6 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 395
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุ่นไอรักเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 379
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91.97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีดอนชัย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.33 ทอง 4
5 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.32 ทอง 5
6 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.31 ทอง 6
7 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.65 ทอง 7
8 บ้านห้วยตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.65 ทอง 8
9 บ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -
10 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.50 ทอง 4
5 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -
6 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดช่างกระดาษ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 4
5 วชิราลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 5
6 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีดอนชัย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าป่าฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 4
5 ยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82.50 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคีรีเขต สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นันทชาติเกรดสกูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 4
5 วัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 5
6 กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -
7 บ้านหนองเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -
8 วัดหนองหลั้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -
9 เวียงเศรษฐีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดอุเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวังขามป้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 4
5 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 5
6 บ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 6
7 บ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 7
8 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 7
9 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69 ทองแดง 9
10 วัดท่ากาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67 ทองแดง 10
11 วัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 11
12 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64 ทองแดง 12
13 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 55 เข้าร่วม 13
14 บ้านสันทราย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 54 เข้าร่วม 14
15 บ้านหนองตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 54 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกาด(เขมวังส์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 4
5 วัดศรีโพธาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 4
6 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 6
7 บ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 7
8 บ้านฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันทราย(หางดง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยข้าวลีบ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดน้ำบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 4
5 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 5
6 บ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 6
7 บ้านทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66 ทองแดง 7
8 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 8
9 บ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 60 ทองแดง 9
10 ลักษณ์พงค์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 4
5 บ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 5
6 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพญาชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 4
5 บ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 5
6 วัดศรีสว่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 5
7 บ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 7
8 วชิราลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 7
9 วัดทุ่งศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 7
10 แม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 10
11 บ้านม่วงพี่น้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 11
12 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมะกับตองหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 4
5 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69 ทองแดง 5
6 บ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67 ทองแดง 6
7 บ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -
8 บ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -
9 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 4
5 บ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 5
6 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 6
7 บ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 7
8 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 8
9 วัดสันดอนมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 9
10 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 10
11 บ้านห้วยตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 11
12 กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 12
13 วัดศรีดอนชัย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 13
14 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 14
15 ชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 15
16 บ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังขามป้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประชาเกษม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน