สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันป่าสัก 19 9 5 33 36 6 3 6 45
2 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 9 2 4 15 18 6 3 3 27
3 วัดเวฬุวัน 8 10 5 23 24 12 8 4 44
4 บ้านปง 8 3 1 12 12 2 1 4 15
5 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 7 6 3 16 17 5 2 5 24
6 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 5 2 2 9 8 5 0 1 13
7 วัดพระนอนหนองผึ้ง 4 2 4 10 10 2 0 0 12
8 บ้านร่องน้ำ 4 2 0 6 9 4 0 0 13
9 วัดอุเม็ง 4 1 1 6 9 1 0 0 10
10 วัดช่างกระดาษ 4 0 2 6 6 0 0 0 6
11 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 4 0 0 4 5 2 1 1 8
12 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 3 2 0 5 10 2 3 5 15
13 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 3 1 2 6 8 4 1 0 13
14 บ้านสามหลัง 3 1 2 6 7 2 3 0 12
15 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 3 1 1 5 9 9 1 3 19
16 วัดช่างคำ 3 1 0 4 4 1 1 0 6
17 บ้านห้วยตอง 2 4 0 6 9 2 0 1 11
18 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 2 3 2 7 8 4 3 2 15
19 บ้านน้ำแพร่ 2 3 0 5 7 4 0 4 11
20 บ้านตองกาย 2 2 1 5 6 2 1 0 9
21 วัดนันทาราม 2 2 0 4 6 1 1 0 8
22 วัดมะกับตองหลวง 2 1 4 7 5 1 2 1 8
23 วัดท่าต้นกวาว 2 1 1 4 8 2 3 1 13
24 บ้านหัวริน 2 1 1 4 7 4 1 3 12
25 บ้านหนองตอง 2 1 1 4 3 5 2 2 10
26 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 2 1 0 3 4 2 2 0 8
27 วัดบวกครกเหนือ 2 0 4 6 7 5 1 2 13
28 วิมานทิพย์ 2 0 0 2 4 0 0 1 4
29 วัดจอมทอง 2 0 0 2 2 3 0 0 5
30 วัดหนองหลั้ว 2 0 0 2 2 0 1 3 3
31 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1 3 5 9 8 8 2 2 18
32 บ้านเหล่าเป้า 1 3 2 6 7 6 2 4 15
33 บ้านสันทราย(หางดง) 1 2 2 5 7 3 0 0 10
34 วัดพญาชมภู 1 2 1 4 4 6 2 2 12
35 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1 2 0 3 6 6 1 0 13
36 วชิราลัย 1 2 0 3 5 4 0 1 9
37 วัดกองทราย 1 2 0 3 3 0 0 0 3
38 บ้านทุ่งหลวง 1 2 0 3 2 2 0 0 4
39 บ้านฟ่อน 1 1 3 5 8 0 1 1 9
40 วัดศรีสว่าง 1 1 3 5 4 4 1 7 9
41 บ้านป่าตาล 1 1 2 4 4 3 1 1 8
42 บ้านห้วยข้าวลีบ 1 1 2 4 4 2 1 0 7
43 บ้านห้วยส้ม 1 1 1 3 5 3 0 1 8
44 บ้านกาด(เขมวังส์) 1 1 1 3 5 1 2 2 8
45 บ้านสันทราย(สารภี) 1 1 1 3 3 3 2 3 8
46 วัดพระเจ้าเหลื้อม 1 1 0 2 4 0 0 0 4
47 อุ่นไอรักเชียงใหม่ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
48 วัดศรีล้อม 1 1 0 2 2 1 2 2 5
49 บ้านหนองเต่า 1 1 0 2 2 0 1 0 3
50 วัดแม่สะลาบ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
51 บ้านท้าวบุญเรือง 1 0 4 5 8 0 4 2 12
52 บ้านใหม่หนองหอย 1 0 2 3 2 6 1 0 9
53 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 1 0 2 3 2 2 0 2 4
54 บ้านแสนตอ 1 0 1 2 3 3 0 1 6
55 แม่วินสามัคคี 1 0 0 1 4 5 2 7 11
56 วัดวังขามป้อม 1 0 0 1 3 6 0 2 9
57 วัดน้ำบ่อหลวง 1 0 0 1 1 3 2 1 6
58 ไตรมิตรวิทยา 1 0 0 1 1 0 2 0 3
59 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 0 1 1 0 1 0 2
60 วัดดอนชื่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านวังศรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านปากเหมือง 0 4 1 5 7 6 4 4 17
63 วัดโรงวัว 0 3 3 6 5 7 3 6 15
64 บ้านสันผักหวาน 0 3 2 5 2 9 2 0 13
65 วัดสันดอนมูล 0 2 3 5 4 6 0 1 10
66 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 0 2 2 4 6 7 5 1 18
67 บ้านไร่ 0 2 1 3 4 0 2 0 6
68 บ้านทรายมูล 0 2 0 2 3 2 1 1 6
69 บ้านคุณแม่ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
70 บ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 0 2 0 2 1 1 0 0 2
71 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 0 1 2 3 9 8 4 3 21
72 บ้านหัวข่วง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
73 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 0 1 1 2 3 1 0 1 4
74 วัดศิริชัยนิมิตร 0 1 1 2 2 1 0 1 3
75 บ้านดง 0 1 1 2 2 0 1 1 3
76 บ้านใหม่สวรรค์ 0 1 0 1 4 5 4 3 13
77 วัดเทพาราม 0 1 0 1 3 0 0 2 3
78 บ้านห้วยน้ำขาว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 ชุมขนวัดปากกอง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
80 วัดประชาเกษม 0 1 0 1 1 0 2 0 3
81 วัดทุ่งศาลา 0 1 0 1 0 4 2 1 6
82 เวียงเศรษฐีวิทยา 0 1 0 1 0 2 0 1 2
83 วัดบุปผาราม 0 1 0 1 0 0 1 1 1
84 วัดคีรีเขต 0 0 2 2 2 0 0 0 2
85 บ้านม่วงพี่น้อง 0 0 1 1 2 4 0 3 6
86 บ้านเหล่าป่าฝาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
87 ลักษณ์พงค์วิทยา 0 0 1 1 1 1 0 3 2
88 บ้านดอยหล่อ 0 0 1 1 0 2 1 1 3
89 บ้านดงป่าหวาย 0 0 0 0 3 2 0 5 5
90 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 0 0 0 0 3 1 1 2 5
91 วัดดงป่างิ้ว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
92 นันทชาติเกรดสกูล 0 0 0 0 3 0 0 0 3
93 วัดท่ากาน 0 0 0 0 2 2 2 3 6
94 วัดศรีโพธาราม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
95 บ้านพันตน 0 0 0 0 1 3 2 1 6
96 วัดท้องฝาย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
97 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 สืบนทีธรรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านแม่ขาน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 วัดศรีสุพรรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
101 วัดสามหลัง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
102 วัดท่าโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
103 ชฎาพร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 150 127 102 379 476 264 114 144 854