สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันป่าสัก 36 6 3 6 45
2 วัดเวฬุวัน 24 12 8 4 44
3 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 18 6 3 3 27
4 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 17 5 2 5 24
5 บ้านปง 12 2 1 4 15
6 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 10 2 3 5 15
7 วัดพระนอนหนองผึ้ง 10 2 0 0 12
8 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 9 9 1 3 19
9 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 9 8 4 3 21
10 บ้านร่องน้ำ 9 4 0 0 13
11 บ้านห้วยตอง 9 2 0 1 11
12 วัดอุเม็ง 9 1 0 0 10
13 กรป.กลางอุปถัมภ์ 8 8 2 2 18
14 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 8 5 0 1 13
15 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 8 4 3 2 15
16 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 8 4 1 0 13
17 วัดท่าต้นกวาว 8 2 3 1 13
18 บ้านท้าวบุญเรือง 8 0 4 2 12
19 บ้านฟ่อน 8 0 1 1 9
20 บ้านปากเหมือง 7 6 4 4 17
21 บ้านเหล่าเป้า 7 6 2 4 15
22 วัดบวกครกเหนือ 7 5 1 2 13
23 บ้านหัวริน 7 4 1 3 12
24 บ้านน้ำแพร่ 7 4 0 4 11
25 บ้านสันทราย(หางดง) 7 3 0 0 10
26 บ้านสามหลัง 7 2 3 0 12
27 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 6 7 5 1 18
28 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 6 6 1 0 13
29 บ้านตองกาย 6 2 1 0 9
30 วัดนันทาราม 6 1 1 0 8
31 วัดช่างกระดาษ 6 0 0 0 6
32 วัดโรงวัว 5 7 3 6 15
33 วชิราลัย 5 4 0 1 9
34 บ้านห้วยส้ม 5 3 0 1 8
35 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 5 2 1 1 8
36 บ้านกาด(เขมวังส์) 5 1 2 2 8
37 วัดมะกับตองหลวง 5 1 2 1 8
38 วัดพญาชมภู 4 6 2 2 12
39 วัดสันดอนมูล 4 6 0 1 10
40 บ้านใหม่สวรรค์ 4 5 4 3 13
41 แม่วินสามัคคี 4 5 2 7 11
42 วัดศรีสว่าง 4 4 1 7 9
43 บ้านป่าตาล 4 3 1 1 8
44 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 4 2 2 0 8
45 บ้านห้วยข้าวลีบ 4 2 1 0 7
46 วัดช่างคำ 4 1 1 0 6
47 บ้านไร่ 4 0 2 0 6
48 วิมานทิพย์ 4 0 0 1 4
49 วัดพระเจ้าเหลื้อม 4 0 0 0 4
50 บ้านหัวข่วง 4 0 0 0 4
51 วัดวังขามป้อม 3 6 0 2 9
52 บ้านหนองตอง 3 5 2 2 10
53 บ้านสันทราย(สารภี) 3 3 2 3 8
54 บ้านแสนตอ 3 3 0 1 6
55 บ้านทรายมูล 3 2 1 1 6
56 บ้านดงป่าหวาย 3 2 0 5 5
57 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 3 1 1 2 5
58 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 3 1 0 1 4
59 วัดดงป่างิ้ว 3 1 0 0 4
60 วัดเทพาราม 3 0 0 2 3
61 วัดกองทราย 3 0 0 0 3
62 นันทชาติเกรดสกูล 3 0 0 0 3
63 บ้านสันผักหวาน 2 9 2 0 13
64 บ้านใหม่หนองหอย 2 6 1 0 9
65 บ้านม่วงพี่น้อง 2 4 0 3 6
66 วัดจอมทอง 2 3 0 0 5
67 วัดท่ากาน 2 2 2 3 6
68 วัดศรีโพธาราม 2 2 1 0 5
69 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 2 2 0 2 4
70 บ้านทุ่งหลวง 2 2 0 0 4
71 อุ่นไอรักเชียงใหม่ 2 2 0 0 4
72 วัดศรีล้อม 2 1 2 2 5
73 วัดศิริชัยนิมิตร 2 1 0 1 3
74 บ้านเหล่าป่าฝาง 2 1 0 0 3
75 วัดหนองหลั้ว 2 0 1 3 3
76 บ้านดง 2 0 1 1 3
77 บ้านหนองเต่า 2 0 1 0 3
78 วัดแม่สะลาบ 2 0 0 0 2
79 บ้านคุณแม่ 2 0 0 0 2
80 บ้านห้วยน้ำขาว 2 0 0 0 2
81 วัดคีรีเขต 2 0 0 0 2
82 วัดน้ำบ่อหลวง 1 3 2 1 6
83 บ้านพันตน 1 3 2 1 6
84 วัดท้องฝาย 1 2 0 1 3
85 ลักษณ์พงค์วิทยา 1 1 0 3 2
86 ชุมขนวัดปากกอง 1 1 0 1 2
87 บ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 1 1 0 0 2
88 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 1 1 0 0 2
89 ไตรมิตรวิทยา 1 0 2 0 3
90 วัดประชาเกษม 1 0 2 0 3
91 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 1 0 2
92 วัดดอนชื่น 1 0 0 0 1
93 บ้านวังศรี 1 0 0 0 1
94 สืบนทีธรรม 1 0 0 0 1
95 วัดทุ่งศาลา 0 4 2 1 6
96 บ้านดอยหล่อ 0 2 1 1 3
97 เวียงเศรษฐีวิทยา 0 2 0 1 2
98 บ้านแม่ขาน 0 2 0 0 2
99 วัดศรีสุพรรณ์ 0 1 1 0 2
100 วัดสามหลัง 0 1 0 3 1
101 วัดท่าโป่ง 0 1 0 1 1
102 วัดบุปผาราม 0 0 1 1 1
103 ชฎาพร 0 0 1 0 1
รวม 476 264 114 144 998