สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันป่าสัก 38 6 3 6 47
2 วัดเวฬุวัน 36 13 8 4 57
3 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 22 8 2 5 32
4 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 20 6 3 3 29
5 บ้านเหล่าเป้า 14 9 2 4 25
6 บ้านปง 14 2 1 4 17
7 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 13 11 4 3 28
8 บ้านร่องน้ำ 11 4 0 0 15
9 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 10 9 1 3 20
10 วัดบวกครกเหนือ 10 5 1 2 16
11 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 10 2 3 5 15
12 วัดพระนอนหนองผึ้ง 10 2 0 0 12
13 วัดอุเม็ง 10 1 0 0 11
14 กรป.กลางอุปถัมภ์ 9 9 2 2 20
15 บ้านหัวริน 9 4 1 3 14
16 บ้านห้วยตอง 9 3 0 1 12
17 วัดท่าต้นกวาว 9 2 3 1 14
18 บ้านท้าวบุญเรือง 9 0 4 2 13
19 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 8 5 3 2 16
20 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 8 5 0 1 13
21 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 8 4 1 0 13
22 วัดนันทาราม 8 1 1 0 10
23 บ้านฟ่อน 8 0 1 1 9
24 บ้านปากเหมือง 7 7 4 4 18
25 แม่วินสามัคคี 7 5 2 7 14
26 บ้านน้ำแพร่ 7 4 0 4 11
27 บ้านสันทราย(หางดง) 7 3 0 0 10
28 บ้านสามหลัง 7 2 3 0 12
29 วัดช่างกระดาษ 7 0 0 0 7
30 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 6 8 5 1 19
31 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 6 6 1 0 13
32 บ้านกาด(เขมวังส์) 6 4 2 2 12
33 บ้านตองกาย 6 2 1 0 9
34 บ้านสันผักหวาน 5 10 2 0 17
35 วัดโรงวัว 5 7 3 6 15
36 วชิราลัย 5 4 0 1 9
37 บ้านห้วยส้ม 5 3 0 1 8
38 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 5 2 1 1 8
39 วัดมะกับตองหลวง 5 1 2 1 8
40 วัดเทพาราม 5 0 0 2 5
41 บ้านหัวข่วง 5 0 0 0 5
42 วัดพญาชมภู 4 7 2 2 13
43 วัดวังขามป้อม 4 6 0 2 10
44 วัดสันดอนมูล 4 6 0 1 10
45 บ้านใหม่สวรรค์ 4 5 4 3 13
46 บ้านหนองตอง 4 5 2 2 11
47 วัดศรีสว่าง 4 4 1 7 9
48 บ้านป่าตาล 4 3 1 1 8
49 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 4 2 2 0 8
50 บ้านห้วยข้าวลีบ 4 2 1 0 7
51 วัดช่างคำ 4 1 1 0 6
52 บ้านไร่ 4 0 2 0 6
53 วิมานทิพย์ 4 0 0 1 4
54 วัดพระเจ้าเหลื้อม 4 0 0 0 4
55 บ้านสันทราย(สารภี) 3 3 2 3 8
56 วัดศรีโพธาราม 3 3 1 0 7
57 บ้านแสนตอ 3 3 0 1 6
58 บ้านทรายมูล 3 2 1 1 6
59 บ้านดงป่าหวาย 3 2 0 5 5
60 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 3 1 1 2 5
61 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 3 1 0 1 4
62 วัดดงป่างิ้ว 3 1 0 0 4
63 วัดหนองหลั้ว 3 0 1 3 4
64 บ้านดง 3 0 1 1 4
65 วัดกองทราย 3 0 0 0 3
66 นันทชาติเกรดสกูล 3 0 0 0 3
67 บ้านใหม่หนองหอย 2 6 1 0 9
68 บ้านม่วงพี่น้อง 2 4 0 3 6
69 วัดท่ากาน 2 3 2 3 7
70 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 2 3 0 2 5
71 วัดจอมทอง 2 3 0 0 5
72 บ้านทุ่งหลวง 2 2 0 0 4
73 อุ่นไอรักเชียงใหม่ 2 2 0 0 4
74 วัดศรีล้อม 2 1 2 2 5
75 บ้านเจริญสามัคคี 2 1 1 0 4
76 วัดศิริชัยนิมิตร 2 1 0 1 3
77 บ้านเหล่าป่าฝาง 2 1 0 0 3
78 บ้านหนองเต่า 2 0 1 0 3
79 วัดดอนชื่น 2 0 0 0 2
80 วัดแม่สะลาบ 2 0 0 0 2
81 บ้านคุณแม่ 2 0 0 0 2
82 บ้านห้วยน้ำขาว 2 0 0 0 2
83 วัดคีรีเขต 2 0 0 0 2
84 วัดทุ่งศาลา 1 4 2 1 7
85 วัดประชาเกษม 1 3 3 0 7
86 วัดน้ำบ่อหลวง 1 3 2 1 6
87 บ้านพันตน 1 3 2 1 6
88 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 1 3 0 0 4
89 วัดท้องฝาย 1 2 0 1 3
90 ลักษณ์พงค์วิทยา 1 1 0 3 2
91 ชุมขนวัดปากกอง 1 1 0 1 2
92 บ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 1 1 0 0 2
93 วัดสองแคว 1 1 0 0 2
94 ไตรมิตรวิทยา 1 0 2 0 3
95 บ้านวังศรี 1 0 0 0 1
96 สืบนทีธรรม 1 0 0 0 1
97 บ้านดอยหล่อ 0 3 1 1 4
98 เวียงเศรษฐีวิทยา 0 2 0 1 2
99 บ้านแม่ขาน 0 2 0 0 2
100 วัดศรีสุพรรณ์ 0 1 1 0 2
101 วัดสามหลัง 0 1 0 3 1
102 วัดท่าโป่ง 0 1 0 1 1
103 วัดบุปผาราม 0 0 1 1 1
104 ชฎาพร 0 0 1 0 1
รวม 544 295 115 144 1,098