หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 56 38 71.7% 6 11.32% 3 5.66% 6 11.32% 53
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 71 36 59.02% 13 21.31% 8 13.11% 4 6.56% 61
3 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 39 22 59.46% 8 21.62% 2 5.41% 5 13.51% 37
4 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 33 20 62.5% 6 18.75% 3 9.38% 3 9.38% 32
5 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 31 14 48.28% 9 31.03% 2 6.9% 4 13.79% 29
6 โรงเรียนบ้านปง 24 14 66.67% 2 9.52% 1 4.76% 4 19.05% 21
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 35 13 41.94% 11 35.48% 4 12.9% 3 9.68% 31
8 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 24 10 43.48% 9 39.13% 1 4.35% 3 13.04% 23
10 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 19 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
11 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 28 10 50% 2 10% 3 15% 5 25% 20
12 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนวัดอุเม็ง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 25 9 40.91% 9 40.91% 2 9.09% 2 9.09% 22
15 โรงเรียนบ้านหัวริน 17 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
16 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 16 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
17 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 16 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
18 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 15 9 60% 0 0% 4 26.67% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 18 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 14 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนวัดนันทาราม 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
23 โรงเรียนบ้านฟ่อน 13 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
24 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 24 7 31.82% 7 31.82% 4 18.18% 4 18.18% 22
25 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 21 7 33.33% 5 23.81% 2 9.52% 7 33.33% 21
26 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 21 7 46.67% 4 26.67% 0 0% 4 26.67% 15
27 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านสามหลัง 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
29 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 22 6 30% 8 40% 5 25% 1 5% 20
31 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
33 โรงเรียนบ้านตองกาย 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 18 5 29.41% 10 58.82% 2 11.76% 0 0% 17
35 โรงเรียนวัดโรงวัว 21 5 23.81% 7 33.33% 3 14.29% 6 28.57% 21
36 โรงเรียนวชิราลัย 12 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
37 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
38 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
39 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนวัดเทพาราม 8 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
41 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนวัดพญาชมภู 15 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
43 โรงเรียนวัดวังขามป้อม 13 4 33.33% 6 50% 0 0% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 11 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 18 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
46 โรงเรียนบ้านหนองตอง 14 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
47 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 21 4 25% 4 25% 1 6.25% 7 43.75% 16
48 โรงเรียนบ้านป่าตาล 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนวัดช่างคำ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านไร่ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
53 โรงเรียนวิมานทิพย์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
54 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
56 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านแสนตอ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านทรายมูล 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 10 3 30% 2 20% 0 0% 5 50% 10
60 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
62 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 9 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
64 โรงเรียนบ้านดง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
65 โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนวัดกองทราย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 9 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 9 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 9
69 โรงเรียนวัดท่ากาน 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
70 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
71 โรงเรียนวัดจอมทอง 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนอุ่นไอรักเชียงใหม่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดศรีล้อม 10 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
75 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนวัดดอนชื่น 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดคีรีเขต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนวัดประชาเกษม 8 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านพันตน 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนวัดท้องฝาย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
91 โรงเรียนชุมขนวัดปากกอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดสองแคว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านวังศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนสืบนทีธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
98 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 8 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านแม่ขาน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดสามหลัง 7 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
102 โรงเรียนวัดท่าโป่ง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนวัดบุปผาราม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
104 โรงเรียนชฎาพร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ บัวจันทร์ สุริโย 084 985 5951 บงการ ศรีนันตา 086 1813480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]