สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา 12 12 0 5 17 17 13 6 5 36
2 บ้านเวียงฝาง 9 13 3 25 39 17 4 5 60
3 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 7 4 5 16 23 14 2 5 39
4 บ้านม่อนปิ่น 6 4 4 14 20 9 4 3 33
5 บ้านม่วงชุม 6 3 3 12 18 5 1 1 24
6 บ้านขอบด้ง 6 2 0 8 10 0 0 0 10
7 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 5 5 3 13 23 9 4 5 36
8 รังษีวิทยา 5 2 4 11 13 4 2 1 19
9 บ้านนาหวาย 5 2 2 9 14 3 2 1 19
10 บ้านเหมืองแร่ 5 2 0 7 12 4 1 0 17
11 บ้านเชียงดาว 4 2 8 14 22 9 5 8 36
12 วัดนันทาราม 4 1 3 8 12 10 7 6 29
13 บ้านสันทรายคองน้อย 4 1 1 6 13 9 3 0 25
14 บ้านเมืองนะ 3 5 2 10 13 2 1 4 16
15 ชุมชนบ้านเมืองงาย 3 4 0 7 23 8 4 4 35
16 บ้านเวียงหวาย 3 3 3 9 10 0 2 4 12
17 บ้านต้นผึ้ง 3 3 2 8 18 9 5 7 32
18 บ้านกองลม 3 2 1 6 6 1 0 0 7
19 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 3 1 4 8 11 5 3 6 19
20 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 3 1 3 7 12 6 4 3 22
21 บ้านทุ่งหลุก 3 1 2 6 10 5 5 1 20
22 รัตนาเอื้อวิทยา 3 1 0 4 8 2 2 1 12
23 บ้านแม่ขิ 3 0 0 3 5 1 1 0 7
24 บ้านป่าก๊อ 3 0 0 3 4 3 1 1 8
25 บ้านเปียงหลวง 2 6 5 13 17 10 9 5 36
26 บ้านโป่งนก 2 4 2 8 12 11 4 3 27
27 ชุมชนบ้านคาย 2 2 7 11 16 3 2 8 21
28 บ้านห้วยงูกลาง 2 2 1 5 10 13 1 2 24
29 บ้านสันต้นหมื้อ 2 2 1 5 9 6 7 5 22
30 เอื้อวิทยา 2 2 0 4 7 4 4 1 15
31 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 2 1 4 7 12 9 1 2 22
32 นามน 2 1 1 4 13 3 1 2 17
33 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 2 1 1 4 9 3 5 4 17
34 บ้านปางปอย 2 1 1 4 6 4 2 5 12
35 แกน้อยศึกษา 2 1 0 3 4 1 0 0 5
36 บ้านอรุโณทัย 2 0 6 8 14 6 2 2 22
37 บ้านหนองยาว 2 0 1 3 6 1 2 1 9
38 บ้านสันป่าแดง 2 0 1 3 5 5 2 2 12
39 บ้านหลวง (ฝาง) 2 0 1 3 5 2 0 0 7
40 บ้านห้วยคอกหมู 2 0 1 3 4 8 4 0 16
41 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านแม่นะ 1 4 1 6 10 4 6 1 20
43 บ้านปางสัก 1 3 0 4 12 7 4 4 23
44 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ 1 3 0 4 6 0 2 0 8
45 บ้านแม่คะ 1 2 2 5 12 5 2 1 19
46 บ้านทุ่งข้าวพวง 1 2 1 4 16 11 4 6 31
47 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 1 2 1 4 6 0 0 1 6
48 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1 2 1 4 4 3 4 2 11
49 บ้านห้วยเฮี่ยน 1 1 2 4 9 7 1 5 17
50 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1 1 1 3 6 7 0 0 13
51 บ้านหนองขี้นกยาง 1 1 1 3 5 2 2 2 9
52 บ้านต้นโชค 1 1 1 3 3 4 1 0 8
53 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1 1 1 3 2 5 4 4 11
54 บ้านปางมะเยา 1 1 0 2 8 3 1 1 12
55 บ้านแม่สาว 1 1 0 2 5 3 0 0 8
56 บ้านศรีดอนชัย 1 1 0 2 3 4 1 0 8
57 วัดศรีบุญเรือง 1 1 0 2 2 4 2 1 8
58 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 0 2 3 5 2 0 0 7
59 บ้านลาน 1 0 2 3 3 2 0 0 5
60 บ้านปางต้นเดื่อ 1 0 1 2 8 3 2 7 13
61 บ้านห้วยป่าซาง 1 0 1 2 6 1 2 0 9
62 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 0 1 2 4 9 3 4 16
63 บ้านดง 1 0 1 2 4 4 1 0 9
64 บ้านแม่สูนน้อย 1 0 1 2 3 3 0 0 6
65 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 1 0 0 1 5 4 4 1 13
66 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1 0 0 1 4 3 0 5 7
67 บ้านถ้ำตับเตา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
68 บ้านแม่อ้อใน 1 0 0 1 2 0 0 4 2
69 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านสันทราย 1 0 0 1 1 2 2 0 5
71 บ้านสันต้นเปา 1 0 0 1 1 0 2 0 3
72 เวียงผาพัฒนา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
73 วัดป่าแดง 0 4 3 7 15 8 3 6 26
74 บ้านท่ามะแกง 0 3 1 4 10 9 2 3 21
75 บ้านจอง 0 3 1 4 8 3 2 0 13
76 บ้านเมืองคอง 0 3 0 3 5 8 4 5 17
77 บ้านห้วยไผ่ 0 3 0 3 4 4 1 1 9
78 บ้านสุขฤทัย 0 2 2 4 5 5 5 3 15
79 บ้านแม่กอนใน 0 2 1 3 4 6 3 0 13
80 บ้านป่าแดง 0 2 0 2 7 2 0 2 9
81 ศีลรวี 0 2 0 2 5 3 3 0 11
82 บ้านใหม่หนองบัว 0 2 0 2 4 7 3 5 14
83 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 2 0 2 3 3 2 1 8
84 บ้านดอนชัย 0 2 0 2 3 1 0 0 4
85 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 2 0 2 2 0 0 1 2
86 สายอักษร 0 1 3 4 7 1 5 3 13
87 บ้านแม่ข่า 0 1 2 3 7 15 11 6 33
88 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 1 1 2 5 10 7 1 22
89 ม่วงป๊อก 0 1 1 2 5 2 2 1 9
90 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 1 1 2 4 3 0 1 7
91 บ้านต้นส้าน 0 1 1 2 3 0 1 0 4
92 วัดห้วยน้ำเย็น 0 1 1 2 2 4 0 2 6
93 บ้านโละ 0 1 0 1 5 3 1 3 9
94 วิรุณเทพ 0 1 0 1 4 2 1 2 7
95 บ้านวังมะริว 0 1 0 1 3 4 3 5 10
96 บ้านแม่งอนกลาง 0 1 0 1 3 2 0 1 5
97 บ้านสันต้นดู่ 0 1 0 1 2 4 2 1 8
98 บ้านหนองเขียว 0 1 0 1 2 4 1 0 7
99 บ้านแม่ป๋าม 0 1 0 1 2 2 1 1 5
100 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 0 1 0 1 2 2 1 0 5
101 โครงการหลวงแกน้อย 0 1 0 1 2 1 1 0 4
102 บ้านรินหลวง 0 1 0 1 2 0 1 2 3
103 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
104 บ้านออน 0 1 0 1 1 0 1 2 2
105 บ้านผาแดง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
106 บ้านสันม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 0 0 2 2 4 7 1 3 12
108 บ้านหนองบัว 0 0 2 2 3 5 0 4 8
109 บ้านหล่ายฝาง 0 0 1 1 4 5 1 3 10
110 สันติวนา 0 0 1 1 3 6 2 5 11
111 บ้านแม่ทะลบ 0 0 1 1 3 1 1 2 5
112 บ้านสันป่าข่า 0 0 1 1 2 3 2 1 7
113 บ้านปง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
114 บ้านโป่งไฮ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
115 บ้านหัวนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
116 บ้านแม่แมะ 0 0 1 1 1 6 3 2 10
117 บ้านอ่าย 0 0 1 1 1 5 4 1 10
118 บ้านถ้ำ 0 0 1 1 1 3 1 0 5
119 บ้านปางเฟือง 0 0 1 1 1 1 0 3 2
120 เทศบาลเวียงฝาง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
121 บ้านห้วยปู 0 0 1 1 0 3 0 2 3
122 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 0 0 0 0 4 5 0 0 9
123 บ้านเวียงแหง 0 0 0 0 4 3 2 0 9
124 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
125 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0 3 0 1 1 4
126 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 2 6 4 3 12
127 บ้านปงตำ 0 0 0 0 2 2 4 8 8
128 บ้านยาง 0 0 0 0 2 1 1 2 4
129 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
130 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 0 0 0 0 2 1 0 2 3
131 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 บ้านสันป่าเหียว 0 0 0 0 2 0 2 1 4
133 เทศบาล1 ไชยปราการ 0 0 0 0 1 8 1 2 10
134 บ้านสินชัย 0 0 0 0 1 3 2 0 6
135 วัดจอมคีรี 0 0 0 0 1 3 0 0 4
136 บ้านสบคาบ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
137 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
138 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 1 1 3 0 5
139 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 0 0 1 0 2 2 3
140 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
141 บ้านดงป่าลัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
143 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 1 0 0 2 1
144 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 0 0 0 3 0 2 3
147 บ้านแม่ใจ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
148 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
149 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 0 2 1 3 3
150 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
151 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
152 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
153 บ้านป่าบง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
154 บ้านสันปอธง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
156 บ้านปางแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
158 บ้านป่างิ้ว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
159 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านทุ่งละคร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161 บ้านหลวง(แม่อาย) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านดอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 วัดปางมะโอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 165 147 488 878 567 288 292 1,733