สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเวียงฝาง 39 17 4 5 60
2 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 23 14 2 5 39
3 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 23 9 4 5 36
4 ชุมชนบ้านเมืองงาย 23 8 4 4 35
5 บ้านเชียงดาว 22 9 5 8 36
6 บ้านม่อนปิ่น 20 9 4 3 33
7 บ้านต้นผึ้ง 18 9 5 7 32
8 บ้านม่วงชุม 18 5 1 1 24
9 ไทยรัฐวิทยา 12 17 13 6 5 36
10 บ้านเปียงหลวง 17 10 9 5 36
11 บ้านทุ่งข้าวพวง 16 11 4 6 31
12 ชุมชนบ้านคาย 16 3 2 8 21
13 วัดป่าแดง 15 8 3 6 26
14 บ้านอรุโณทัย 14 6 2 2 22
15 บ้านนาหวาย 14 3 2 1 19
16 บ้านสันทรายคองน้อย 13 9 3 0 25
17 รังษีวิทยา 13 4 2 1 19
18 นามน 13 3 1 2 17
19 บ้านเมืองนะ 13 2 1 4 16
20 บ้านโป่งนก 12 11 4 3 27
21 วัดนันทาราม 12 10 7 6 29
22 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 12 9 1 2 22
23 บ้านปางสัก 12 7 4 4 23
24 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 12 6 4 3 22
25 บ้านแม่คะ 12 5 2 1 19
26 บ้านเหมืองแร่ 12 4 1 0 17
27 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 11 5 3 6 19
28 บ้านห้วยงูกลาง 10 13 1 2 24
29 บ้านท่ามะแกง 10 9 2 3 21
30 บ้านทุ่งหลุก 10 5 5 1 20
31 บ้านแม่นะ 10 4 6 1 20
32 บ้านเวียงหวาย 10 0 2 4 12
33 บ้านขอบด้ง 10 0 0 0 10
34 บ้านห้วยเฮี่ยน 9 7 1 5 17
35 บ้านสันต้นหมื้อ 9 6 7 5 22
36 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 9 3 5 4 17
37 บ้านปางต้นเดื่อ 8 3 2 7 13
38 บ้านจอง 8 3 2 0 13
39 บ้านปางมะเยา 8 3 1 1 12
40 รัตนาเอื้อวิทยา 8 2 2 1 12
41 บ้านแม่ข่า 7 15 11 6 33
42 เอื้อวิทยา 7 4 4 1 15
43 บ้านป่าแดง 7 2 0 2 9
44 สายอักษร 7 1 5 3 13
45 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 6 7 0 0 13
46 บ้านปางปอย 6 4 2 5 12
47 บ้านหนองยาว 6 1 2 1 9
48 บ้านห้วยป่าซาง 6 1 2 0 9
49 บ้านกองลม 6 1 0 0 7
50 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ 6 0 2 0 8
51 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 6 0 0 1 6
52 ราชประชานุเคราะห์ 30 5 10 7 1 22
53 บ้านเมืองคอง 5 8 4 5 17
54 บ้านสุขฤทัย 5 5 5 3 15
55 บ้านสันป่าแดง 5 5 2 2 12
56 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 5 4 4 1 13
57 ศีลรวี 5 3 3 0 11
58 บ้านโละ 5 3 1 3 9
59 บ้านแม่สาว 5 3 0 0 8
60 บ้านหนองขี้นกยาง 5 2 2 2 9
61 ม่วงป๊อก 5 2 2 1 9
62 บ้านหลวง (ฝาง) 5 2 0 0 7
63 ฉือจี้เชียงใหม่ 5 2 0 0 7
64 บ้านแม่ขิ 5 1 1 0 7
65 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 4 9 3 4 16
66 บ้านห้วยคอกหมู 4 8 4 0 16
67 บ้านใหม่หนองบัว 4 7 3 5 14
68 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 4 7 1 3 12
69 บ้านแม่กอนใน 4 6 3 0 13
70 บ้านหล่ายฝาง 4 5 1 3 10
71 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 4 5 0 0 9
72 บ้านห้วยไผ่ 4 4 1 1 9
73 บ้านดง 4 4 1 0 9
74 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 4 3 4 2 11
75 บ้านเวียงแหง 4 3 2 0 9
76 บ้านป่าก๊อ 4 3 1 1 8
77 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 4 3 0 5 7
78 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 4 3 0 1 7
79 วิรุณเทพ 4 2 1 2 7
80 แกน้อยศึกษา 4 1 0 0 5
81 สันติวนา 3 6 2 5 11
82 บ้านหนองบัว 3 5 0 4 8
83 บ้านวังมะริว 3 4 3 5 10
84 บ้านต้นโชค 3 4 1 0 8
85 บ้านศรีดอนชัย 3 4 1 0 8
86 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 3 3 2 1 8
87 บ้านแม่สูนน้อย 3 3 0 0 6
88 บ้านแม่งอนกลาง 3 2 0 1 5
89 บ้านลาน 3 2 0 0 5
90 บ้านแม่ทะลบ 3 1 1 2 5
91 บ้านถ้ำตับเตา 3 1 1 0 5
92 บ้านดอนชัย 3 1 0 0 4
93 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 3 1 0 0 4
94 บ้านโป่งน้ำร้อน 3 0 1 1 4
95 บ้านต้นส้าน 3 0 1 0 4
96 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2 6 4 3 12
97 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 2 5 4 4 11
98 วัดศรีบุญเรือง 2 4 2 1 8
99 บ้านสันต้นดู่ 2 4 2 1 8
100 บ้านหนองเขียว 2 4 1 0 7
101 วัดห้วยน้ำเย็น 2 4 0 2 6
102 บ้านสันป่าข่า 2 3 2 1 7
103 บ้านปงตำ 2 2 4 8 8
104 บ้านแม่ป๋าม 2 2 1 1 5
105 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 2 2 1 0 5
106 บ้านยาง 2 1 1 2 4
107 บ้านใหม่ 2 1 1 2 4
108 บ้านปง 2 1 1 1 4
109 โครงการหลวงแกน้อย 2 1 1 0 4
110 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 2 1 0 2 3
111 บ้านโป่งไฮ 2 1 0 1 3
112 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
113 บ้านสันป่าเหียว 2 0 2 1 4
114 บ้านรินหลวง 2 0 1 2 3
115 บ้านแม่อ้อใน 2 0 0 4 2
116 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 2 0 0 1 2
117 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 2 0 0 0 2
118 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 2 0 0 0 2
119 บ้านหัวนา 2 0 0 0 2
120 เทศบาล1 ไชยปราการ 1 8 1 2 10
121 บ้านแม่แมะ 1 6 3 2 10
122 บ้านอ่าย 1 5 4 1 10
123 บ้านสินชัย 1 3 2 0 6
124 บ้านถ้ำ 1 3 1 0 5
125 วัดจอมคีรี 1 3 0 0 4
126 บ้านสันทราย 1 2 2 0 5
127 บ้านสบคาบ 1 2 1 1 4
128 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 1 2 0 0 3
129 บ้านห้วยศาลา 1 1 3 0 5
130 บ้านห้วยม่วง 1 1 2 0 4
131 บ้านปางเฟือง 1 1 0 3 2
132 บ้านห้วยต้นตอง 1 0 2 2 3
133 บ้านสันต้นเปา 1 0 2 0 3
134 บ้านหนองตุ้ม 1 0 2 0 3
135 บ้านออน 1 0 1 2 2
136 เวียงผาพัฒนา 1 0 1 0 2
137 เทศบาลเวียงฝาง 1 0 1 0 2
138 บ้านดงป่าลัน 1 0 1 0 2
139 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 1 0 0 2 1
140 บ้านห้วยบอน 1 0 0 2 1
141 บ้านผาแดง 1 0 0 1 1
142 บ้านสันม่วง 1 0 0 0 1
143 ดอยสามหมื่น 1 0 0 0 1
144 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 0 0 0 1
145 บ้านห้วยปู 0 3 0 2 3
146 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 3 0 2 3
147 บ้านแม่ใจ 0 3 0 0 3
148 บ้านห้วยห้อม 0 3 0 0 3
149 บ้านหัวฝาย 0 2 1 3 3
150 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 2 1 0 3
151 บ้านหนองขวาง 0 2 0 1 2
152 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 2 0 0 2
153 บ้านป่าบง 0 1 2 1 3
154 บ้านสันปอธง 0 1 1 0 2
155 บ้านโป่งถืบ 0 1 0 1 1
156 บ้านปางแดง 0 1 0 0 1
157 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 1 2 1
158 บ้านป่างิ้ว 0 0 1 2 1
159 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 1 0 1
160 บ้านทุ่งละคร 0 0 0 2 0
161 บ้านหลวง(แม่อาย) 0 0 0 1 0
162 บ้านดอน 0 0 0 0 0
163 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 0
164 วัดปางมะโอ 0 0 0 0 0
รวม 878 567 288 292 2,025