หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 7 14 10
2 011 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 36 78 57
3 015 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 9 14 12
4 012 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 42 116 70
5 013 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 25 56 41
6 178 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 4 13 9
7 014 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 26 46 32
8 016 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 24 58 35
9 018 โรงเรียนดอยสามหมื่น 1 3 2
10 020 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 2 12 6
11 019 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 9 33 14
12 025 โรงเรียนนามน 25 65 41
13 026 โรงเรียนบ้านกองลม 11 19 14
14 027 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 10 24 16
15 028 โรงเรียนบ้านจอง 15 24 21
16 031 โรงเรียนบ้านดง 14 24 18
17 030 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 2 2 2
18 033 โรงเรียนบ้านดอน 2 4 3
19 032 โรงเรียนบ้านดอนชัย 6 6 6
20 035 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 40 63 45
21 036 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 4 12 7
22 034 โรงเรียนบ้านต้นโชค 8 51 13
23 038 โรงเรียนบ้านถ้ำ 6 21 13
24 037 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 6 10 8
25 040 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 41 109 59
26 041 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 2 4 2
27 043 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 21 49 31
28 042 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 2 6 4
29 039 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 24 65 41
30 044 โรงเรียนบ้านนาหวาย 20 43 29
31 046 โรงเรียนบ้านปง 5 10 8
32 045 โรงเรียนบ้านปงตำ 22 35 23
33 049 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 22 82 38
34 050 โรงเรียนบ้านปางปอย 20 43 21
35 051 โรงเรียนบ้านปางป๋อ 0 0 0
36 053 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 14 31 22
37 054 โรงเรียนบ้านปางสัก 27 65 41
38 052 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 6 14 6
39 048 โรงเรียนบ้านปางแดง 8 18 13
40 047 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 11 38 17
41 055 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 4 8 4
42 058 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 14 9
43 057 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 3 4 5
44 056 โรงเรียนบ้านป่าแดง 23 47 34
45 065 โรงเรียนบ้านผาแดง 2 5 3
46 066 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 31 69 44
47 068 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 45 85 67
48 084 โรงเรียนบ้านยาง 7 14 9
49 085 โรงเรียนบ้านรินหลวง 6 8 7
50 087 โรงเรียนบ้านลาน 8 20 15
51 089 โรงเรียนบ้านวังมะริว 15 24 15
52 093 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 10 17 15
53 094 โรงเรียนบ้านสบคาบ 5 8 7
54 095 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 10 23 17
55 097 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 37 114 63
56 096 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 3 6 4
57 099 โรงเรียนบ้านสันทราย 5 7 6
58 098 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 25 53 30
59 100 โรงเรียนบ้านสันปอธง 2 7 4
60 102 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 8 13 12
61 101 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 5 6 6
62 104 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 6 16 11
63 103 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 19 41 30
64 105 โรงเรียนบ้านสันม่วง 1 3 2
65 106 โรงเรียนบ้านสินชัย 6 13 10
66 107 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 21 52 24
67 108 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 3 4 4
68 109 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 11 20 17
69 111 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 5 11 7
70 113 โรงเรียนบ้านหนองบัว 14 29 23
71 114 โรงเรียนบ้านหนองยาว 11 34 18
72 110 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 9 21 15
73 112 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง 0 0 0
74 115 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 7 7 5
75 116 โรงเรียนบ้านหลวง(แม่อาย) 1 1 1
76 117 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 14 52 23
77 136 โรงเรียนบ้านหัวนา 3 3 3
78 138 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 8 11 7
79 137 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 13 23 15
80 118 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 17 38 28
81 121 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 38 72 52
82 122 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. 7 10 8
83 123 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 7 13 10
84 124 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 5 9 4
85 125 โรงเรียนบ้านห้วยบง 0 0 0
86 126 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 3 4 4
87 128 โรงเรียนบ้านห้วยปู 5 5 5
88 127 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 15 34 18
89 131 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 5 25 10
90 132 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 5 8 7
91 176 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 7 25 12
92 133 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 3 8 5
93 129 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 0 0
94 134 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 28 49 38
95 119 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 9 15 11
96 120 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่คะ 9 18 14
97 130 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 12 43 23
98 142 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 25 91 49
99 143 โรงเรียนบ้านออน 7 16 8
100 144 โรงเรียนบ้านอ่าย 19 41 30
101 145 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1 3 1
102 029 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 53 105 73
103 059 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 49 120 76
104 069 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 32 62 50
105 070 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 21 51 29
106 090 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 90 230 138
107 091 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 24 48 37
108 092 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 10 20 17
109 139 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 26 66 38
110 071 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 15 28 18
111 073 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 7 13 10
112 072 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 52 86 59
113 074 โรงเรียนบ้านแม่คะ 24 75 30
114 075 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 6 11 9
115 077 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 8 18 12
116 078 โรงเรียนบ้านแม่นะ 24 52 29
117 079 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 7 8 7
118 081 โรงเรียนบ้านแม่สาว 9 18 12
119 082 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 8 22 15
120 083 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 8 16 10
121 080 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 14 32 20
122 076 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 5 10 7
123 060 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 3 19 7
124 062 โรงเรียนบ้านโป่งนก 39 64 54
125 063 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 5 10 7
126 064 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 4 12 6
127 088 โรงเรียนบ้านโละ 12 23 16
128 141 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 12 8
129 140 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 22 45 32
130 147 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 8 22 13
131 148 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 26 39 26
132 151 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 39 84 58
133 150 โรงเรียนม่วงป๊อก 10 23 16
134 153 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 4 6 5
135 156 โรงเรียนวัดจอมคีรี 5 5 5
136 157 โรงเรียนวัดนันทาราม 44 92 47
137 158 โรงเรียนวัดบ้านท่า 1 1 1
138 159 โรงเรียนวัดปางมะโอ 1 3 2
139 160 โรงเรียนวัดป่าแดง 37 87 62
140 161 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 11 27 15
141 162 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 8 13 10
142 163 โรงเรียนวัดอรัญวาสี 0 0 0
143 164 โรงเรียนวิรุณเทพ 9 11 10
144 167 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 16 38 24
145 168 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 3 18 5
146 171 โรงเรียนสันติวนา 17 38 26
147 006 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 54 119 75
148 008 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 26 41 33
149 021 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 5 11 5
150 146 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 1 1
151 149 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 47 103 72
152 165 โรงเรียนเวียงผาพัฒนา 2 5 3
153 004 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 9 26 18
154 005 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 4 9 7
155 017 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 17 47 21
156 023 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 17 29 23
157 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 45 157 66
158 009 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 15 24 17
159 010 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 9 18 10
160 152 โรงเรียนรังษีวิทยา 20 30 24
161 154 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 13 18 15
162 166 โรงเรียนศีลรวี 11 21 13
163 172 โรงเรียนสายอักษร 19 38 25
164 175 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ 0 0 0
165 173 โรงเรียนอนุบาลสายอักษร 0 0 0
166 007 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 3 3 3
167 174 โรงเรียนเอื้อวิทยา 17 57 27
168 177 โรงเรียนเทศบาล1 ไชยปราการ 12 20 18
169 022 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 2 2 2
170 155 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 41 97 56
171 001 โรงเรียน ตชด ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 0 0 0
172 169 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 19 54 32
173 170 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 0 0 0
รวม 2450 5513 3495
9008

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ น.ส.ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ เบอร์โทรศัพท์ 084-5014596 E-Mail nitescm3@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]