หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 90 47 56.63% 23 27.71% 8 9.64% 5 6.02% 83
2 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 45 28 63.64% 9 20.45% 4 9.09% 3 6.82% 44
3 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 54 26 56.52% 11 23.91% 4 8.7% 5 10.87% 46
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 42 25 59.52% 8 19.05% 5 11.9% 4 9.52% 42
5 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 47 23 52.27% 14 31.82% 2 4.55% 5 11.36% 44
6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 31 23 76.67% 5 16.67% 1 3.33% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 53 22 48.89% 10 22.22% 5 11.11% 8 17.78% 45
8 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 39 21 60% 11 31.43% 1 2.86% 2 5.71% 35
9 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 49 19 41.3% 13 28.26% 9 19.57% 5 10.87% 46
10 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 26 19 76% 5 20% 1 4% 0 0% 25
11 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 40 18 46.15% 9 23.08% 5 12.82% 7 17.95% 39
12 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 24 18 75% 0 0% 2 8.33% 4 16.67% 24
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 45 17 41.46% 13 31.71% 6 14.63% 5 12.2% 41
14 โรงเรียนบ้านโป่งนก 39 17 48.57% 11 31.43% 4 11.43% 3 8.57% 35
15 โรงเรียนวัดป่าแดง 37 17 47.22% 10 27.78% 3 8.33% 6 16.67% 36
16 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 36 17 50% 4 11.76% 3 8.82% 10 29.41% 34
17 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 41 16 43.24% 11 29.73% 4 10.81% 6 16.22% 37
18 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 25 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนบ้านนาหวาย 20 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
20 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 21 14 66.67% 2 9.52% 1 4.76% 4 19.05% 21
21 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 25 13 52% 9 36% 3 12% 0 0% 25
22 โรงเรียนรังษีวิทยา 20 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
23 โรงเรียนนามน 25 13 68.42% 3 15.79% 1 5.26% 2 10.53% 19
24 โรงเรียนบ้านป่าแดง 23 13 76.47% 2 11.76% 0 0% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 38 12 38.71% 16 51.61% 1 3.23% 2 6.45% 31
26 โรงเรียนวัดนันทาราม 44 12 32.43% 12 32.43% 7 18.92% 6 16.22% 37
27 โรงเรียนบ้านแม่คะ 24 12 52.17% 8 34.78% 2 8.7% 1 4.35% 23
28 โรงเรียนบ้านปางสัก 27 12 44.44% 7 25.93% 4 14.81% 4 14.81% 27
29 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 26 12 48% 6 24% 4 16% 3 12% 25
30 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 28 11 45.83% 7 29.17% 1 4.17% 5 20.83% 24
31 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 26 11 44% 5 20% 3 12% 6 24% 25
32 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 24 10 41.67% 9 37.5% 2 8.33% 3 12.5% 24
33 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 17 10 58.82% 7 41.18% 0 0% 0 0% 17
34 โรงเรียนบ้านแม่นะ 24 10 45.45% 5 22.73% 6 27.27% 1 4.55% 22
35 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 21 10 47.62% 5 23.81% 5 23.81% 1 4.76% 21
36 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 24 10 45.45% 3 13.64% 5 22.73% 4 18.18% 22
37 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 52 9 20.45% 17 38.64% 12 27.27% 6 13.64% 44
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 41 9 30% 13 43.33% 7 23.33% 1 3.33% 30
40 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 37 9 28.13% 9 28.13% 7 21.88% 7 21.88% 32
41 โรงเรียนบ้านจอง 15 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
42 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 22 8 40% 3 15% 2 10% 7 35% 20
43 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
44 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนบ้านดง 14 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
46 โรงเรียนเอื้อวิทยา 17 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
47 โรงเรียนสายอักษร 19 7 43.75% 1 6.25% 5 31.25% 3 18.75% 16
48 โรงเรียนบ้านหนองยาว 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 26 6 30% 8 40% 1 5% 5 25% 20
50 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 21 6 31.58% 5 26.32% 5 26.32% 3 15.79% 19
51 โรงเรียนบ้านปางปอย 20 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 5 29.41% 17
52 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 15 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านกองลม 11 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่คะ 9 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 25 5 23.81% 9 42.86% 3 14.29% 4 19.05% 21
57 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 32 5 22.73% 8 36.36% 4 18.18% 5 22.73% 22
58 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 17 5 29.41% 8 47.06% 4 23.53% 0 0% 17
59 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 19 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
60 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 16 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
61 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 15 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
62 โรงเรียนศีลรวี 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
63 โรงเรียนบ้านโละ 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
64 โรงเรียนบ้านแม่สาว 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านลาน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนม่วงป๊อก 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
68 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 22 4 21.05% 7 36.84% 3 15.79% 5 26.32% 19
72 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 15 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 13
73 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 14 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 13
74 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
75 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 12 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
77 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 13 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 5 38.46% 13
79 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
80 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
82 โรงเรียนวิรุณเทพ 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 9 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 8 4 50% 0 0% 0 0% 4 50% 8
86 โรงเรียนสันติวนา 17 3 18.75% 6 37.5% 2 12.5% 5 31.25% 16
87 โรงเรียนบ้านหนองบัว 14 3 25% 5 41.67% 0 0% 4 33.33% 12
88 โรงเรียนบ้านวังมะริว 15 3 20% 4 26.67% 3 20% 5 33.33% 15
89 โรงเรียนบ้านต้นโชค 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
90 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
92 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
94 โรงเรียนบ้านยาง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
95 โรงเรียนบ้านดอนชัย 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 19 2 13.33% 6 40% 4 26.67% 3 20% 15
100 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 17 2 12.5% 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 16
101 โรงเรียนบ้านอ่าย 19 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
102 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 11 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
103 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 9 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
105 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
106 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 9 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านปางแดง 8 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านปงตำ 22 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 8 50% 16
110 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านปง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
114 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านรินหลวง 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
119 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านหัวนา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนเทศบาล1 ไชยปราการ 12 1 8.33% 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
124 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 14 1 7.69% 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 13
125 โรงเรียนบ้านถ้ำ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านสินชัย 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
127 โรงเรียนวัดจอมคีรี 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านสันทราย 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านสบคาบ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
130 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านออน 7 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
134 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
135 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 7 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
136 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 5 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนเวียงผาพัฒนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 7 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
142 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
143 โรงเรียนบ้านผาแดง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนดอยสามหมื่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านสันม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 5 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
149 โรงเรียนบ้านห้วยปู 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
150 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 8 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
152 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านสันปอธง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
158 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 4 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
159 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
161 โรงเรียนบ้านหลวง(แม่อาย) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
162 โรงเรียนบ้านดอน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
163 โรงเรียนวัดบ้านท่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
164 โรงเรียนวัดปางมะโอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ น.ส.ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ เบอร์โทรศัพท์ 084-5014596 E-Mail nitescm3@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]