หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2 ห้อง 124 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2 ห้อง 124 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2 ห้อง 124 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2 ห้อง 125 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2 ห้อง 125 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2 ห้อง 125 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2 ห้อง 126 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2 ห้อง 126 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
9 788 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 10 พ.ย. 2559
-
10 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 10 พ.ย. 2559
-
11 789 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 10 พ.ย. 2559
-
12 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 10 พ.ย. 2559
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารมูลนิธิ ห้อง อาคารมูลนิธิ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารมูลนิธิ ห้อง อาคารมูลนิธิ 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารมูลนิธิ ห้อง อาคารมูลนิธิ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ สมโภช 99ปี ชั้น 2 ห้อง 623 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ สมโภช 99ปี ชั้น 2 ห้อง 622 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ สมโภช 99ปี ชั้น 2 ห้อง 623 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
19 790 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2 ห้อง 126 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
20 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2 ห้อง 126 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
21 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2 ห้อง 126 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ น.ส.ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ เบอร์โทรศัพท์ 084-5014596 E-Mail nitescm3@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]