หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 ลานถนนข้างวัดต้นหนุน ชั้น ลานถนน ห้อง ลานถนน 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเสื่อมาด้วย
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 ลานถนนข้างวัดต้นหนุน ชั้น ลานถนน ห้อง ลานถนน 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเสื่อมาด้วย
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 ลานหน้าหอประชุม ชั้น ลานหน้าหอประชุม ห้อง ลานหน้าหอประชุม 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเสื่อมาด้วย
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 ลานหน้าหอประชุม ชั้น ลานหน้าหอประชุม ห้อง ลานหน้าหอประชุม 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเสื่อมาด้วย
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 ลานถนนข้างวัดต้นหนุน ชั้น ลานถนน ห้อง ลานถนน 16 พ.ย. 2559 13.00-15.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเสื่อมาด้วย
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 ระเบียงหน้าอาคารอนุบาล ชั้น ระเบียง ห้อง ระเบียง 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 โรงจอดรถครู ชั้น โรงจอดรถครู ห้อง โรงจอดรถครู 16 พ.ย. 2559 13.00-15.00 ได้จัดเตรียมโต๊ะ+สายไฟไว้ให้
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 โรงจอดรถครู ชั้น โรงจอดรถครู ห้อง โรงจอดรถครู 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00 ได้จัดเตรียมโต๊ะ+สายไฟไว้ให้
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ม้าหินอ่อน ลานเวียงเพชร ชั้น ม้าหินอ่อน ลานเวียงเพชร ห้อง ม้าหินอ่อน ลานเวียงเพชร 16 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ม้าหินอ่อน ลานเวียงเพชร ชั้น ม้าหินอ่อน ลานเวียงเพชร ห้อง ม้าหินอ่อน ลานเวียงเพชร 17 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 โรงจอดรถครู ชั้น โรงจอดรถครู ห้อง โรงจอดรถครู 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ได้จัดเตรียมโต๊ะ+สายไฟไว้ให้
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 โรงจอดรถครู ชั้น โรงจอดรถครู ห้อง โรงจอดรถครู 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ได้จัดเตรียมโต๊ะ+สายไฟไว้ให้
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 โรงจอดรถหน้าหอประชุม ชั้น โรงจอดรถหน้าหอประชุม ห้อง โรงจอดรถหน้าหอประชุม 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ได้จัดเตรียมโต๊ะ+สายไฟไว้ให้ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแก๊สมาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้กะทะไฟฟ้า
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 โรงจอดรถหน้าหอประชุม ชั้น โรงจอดรถหน้าหอประชุม ห้อง โรงจอดรถหน้าหอประชุม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ได้จัดเตรียมโต๊ะ+สายไฟไว้ให้ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแก๊สมาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้กะทะไฟฟ้า
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 โรงจอดรถหน้าหอประชุม ชั้น โรงจอดรถหน้าหอประชุม ห้อง โรงจอดรถหน้าหอประชุม 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ได้จัดเตรียมโต๊ะ+สายไฟไว้ให้ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแก๊สมาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้กะทะไฟฟ้า
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 โรงจอดรถหน้าหอประชุม ชั้น โรงจอดรถหน้าหอประชุม ห้อง โรงจอดรถหน้าหอประชุม 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ได้จัดเตรียมโต๊ะ+สายไฟไว้ให้ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแก๊สมาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้กะทะไฟฟ้า
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 ลานถนนข้างวัดต้นหนุน ชั้น ลานถนน ห้อง ลานถนน 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเสื่อมาด้วย
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 ห้องสหกรณ์เดิม ชั้น ห้องสหกรณ์เดิม ห้อง ห้องสหกรณ์เดิม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเสื่อมาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ น.ส.ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ เบอร์โทรศัพท์ 084-5014596 E-Mail nitescm3@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]